Gymnázium Konštantinova 2, Prešov

Zoznam žiakov IV.D triedy

 tr. profesor : PaedDr. Erik Guman

Brižeková Andrea Kačmár Michal (exspolužiak)
Čajko Martin Kéri Martin
Faměra Ondrej Kolarčik Tomáš
Fottová Andrea Kovaľová Andrea
Genčúr Stanislav Kľučarová Andrea
Gmitro Peter Kuižová Zuzana
Hamara Michal Miko Ondrej
Harčariková Eva Mišľan Martin
Hribľanová Miroslava Novotná Zuzana
Hreha Martin Slíž Ján
Hricko Martin Štefánik Michal
Hužvár Miroslav (exspolužiak) Svätojánsky Oto
Chovanová Mária Vaško Tomáš

 s5