<=

Praktické cvičenie č.6

 

Téma: Určenie zotrvačnej hmotnosti telesa mechanickým oscilátorom

 

Úloha: I.  Určte tuhosť pružiny

            II. Určte hmotnosť telesa meraním periódy pružinového oscilátora

 

Pomôcky: závažia, pružinový oscilátor, stopky, teleso s neznámou hmotnosťou

 

Princíp:

                    I.       Fp = FG                      II.     T = 2л.√

                           k.l = m.g                            T2 = 4л2.

                                                        m = k. ()2

 

Postup práce:

      I.   –    závažie zavesíme na pružinu

            –   odmeriame predĺženie pružiny         

            –   meranie opakujeme niekoľko krát           

            –   s nameraných hodnôt vypočítame tuhosť pružiny             

          

      II.  –   teleso zavesené na pružine rozkmitáme        

            –   odmeriame čas 10 kmitov      

            –   meranie opakujeme niekoľko krát          

            –   z nameraných hodnôt určíme periódu 1 kmitu             

        vypočítame hmotnosť telesa, ktoré overíme odmeraním

 

Tabuľka:

  I.

 

m [kg]

∆l [m]

k [N.m-1]

 1.

0,1

0,066

15,15

2.

0,13

0,09

14,44

3.

0,08

0,054

14,81

4.

0,07

0,046

15,21

5.

0,09

0,06

15

                                         

 

 

 

 

 

 

  II.

 

10T [s]

T [s]

1.

2,89

0,289

2.

3,18

0,318

3.

2,85

0,285

4.

3,17

0,317

5.

3,17

0,317

6.

3,27

0,327

7.

3,37

0,337

8.

3,33

0,333

9.

2,99

0,299

10.

3,07

0,307

 

 

=0,3129s

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výpočet:     

                     

                       m = 37g

 

Záver: I.   Tuhosť pružiny je 14,922 N.m-1.

II.  Hmotnosť telesa pomocou výpočtu je 37g.

                  Hmotnosť telesa odvážením je 31,5g.