Jana Nehilová

Z Janky bude učiteľka

ani malá ani veľká,

taká správna baba skrátka,

s každým dobrá kamarátka.

Dejepis, či noska vyhrá,

uvidí sa raz,

vo všetko sa predsa vyzná,

nehrozí jej krach.