Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


GK2GK2GK2GK2GK2GK2
Gymnázium, Konštantínova 2
Promo video GK2
Zvýšenie kvality na GK2

GYMNÁZIUM, KONŠTANTÍNOVA 2


Blesková správa

Stránky GK2 sú plne optimalizované !Oznam

Aktuálne rozvrhy
tried, učiteľov
a zastupovanie

Prístup
do školskej pošty - TU !
[ LOGIN ]


Školská jedáleň

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy


Školský časopis v anglickom jazyku

Školský časopis - TU !


Harmonogram aktivít PK

Harmonogram aktivít
predmetových komisií -
TU !

[# GK2]
Úspechy žiakov GK2

Úspechy žiakov GK2 - TU !


Poistenie žiakov školy

Poistenie žiakov
pre aktuálny školský rok -
TU !

[# GK2]
Elektronická dokumentácia školy

Elektronická žiacka knižka,
rozvrhy, triedna kniha, dochádzka -
TU !

Zásady ochrany osobných údajov


v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia - TU !

Kontaktný formulár


Kontaktujte nás - TU !


Počet návštev:


*[AKTUALITY]


OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania a v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa ruší ... Čítať viac ...

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ ŠKOLY POČAS PRERUŠENIA VYUČOVANIA

Oznamujeme verejnosti, že administratívnu agendu naša škola v dňoch mimoriadneho prerušenia vyučovania (16.03.2020 – 27.03.2020) vybavuje na základe elektronicky doručených žiadostí.

Ďakujeme za pochopenie.


OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM – PRESUN TERMÍNU PS

V nadväznosti na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 ods. 8 vyhlášky MŠVV SR č. 231/2009 Z.z. sa ... Čítať viac ...

MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 ods. 8 vyhlášky MŠVV SR č. 231/2009 Z.z. sa ...
Čítať viac ...

VÁŽENÍ RODIČIA, VÁŽENÍ KOLEGOVIA, MILÍ ŽIACI !


V súvislosti s udalosťami posledných dní so situáciou okolo koronavírusu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie ... Čítať viac ...

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na ... Čítať viac ...

OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu v každej zo 4 kategórií úspešne reprezentovali ... Čítať viac ...

30. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - FOTOGALÉRIA

Dňa 12. februára 2020 mala naša škola opäť tú česť privítať viac ako 50 súťažiacich z jednotlivých okresov Prešovského kraja ... Čítať viac ...

POLONINY - ZIMNÝ VÝSTUP - FOTOGALÉRIA

Poloniny sú najvýchodnejšie položeným národným parkom. Nachádzajú sa na hranici s Poľskom a Ukrajinou. Ich jedinečnosť spočíva v tom, že tu nestretnete ... Čítať viac ...

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

V pondelok 10. 02. 2020 sa štyria naši študenti zúčastnili na Krajskom kole Olympiády zo španielskeho jazyka, ktoré sa konalo ... Čítať viac ...

PRAKTICKÉ CVIČENIA REALIZOVANÉ V SPOLUPRÁCI S FHPV PU V PREŠOVE

Dňa 7. februára 2020 sa žiaci tretieho ročníka s voliteľným predmetom Biológia zúčastnili praktických cvičení realizovaných ... Čítať viac ...

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY A ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021


Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky a oznamuje širokej verejnosti, že v školskom roku 2020/2021 otvára nasledujúce ... Čítať viac ...

KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI 2019 - VIDEOROZHOVOR S MGR. ONDREJOM SABOLČÍKOM

Dňa 10. 12. 2019 boli na slávnostnom stretnutí ocenení dobrovoľníci Prešovského kraja. Záštitu nad oceňovaním prevzal splnomocnenec vlády SR ... Čítať viac ...

ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV DSD I - FOTOGALÉRIA

V uplynulom školskom roku 14 žiakov tohtoročnej septimy a 9 žiaci tried 4.B a 4.C, ktorí si na začiatku štúdia na našom gymnáziu ako druhý cudzí jazyk zvolili nemčinu ... Čítať viac ...

SLÁVNOSTNÁ CEREMÓNIA UDEĽOVANIA CIEN DOFE - FOTOGALÉRIA

Dňa 3. septembra 2019 sa v Hanušovciach nad Topľou konala slávnostná ceremónia udeľovania cien DofE. Medzi úspešnými nechýbali ani naši študenti. Celkovo ... Čítať viac ...

ČO JE TO DofE ?


Čo je to DofE ? Ako sa dá prihlásiť ? Aké sú skúsenosti vašich spolužiakov s týmto projektom ? To všetko sa dozviete na prezentácii programu v stredu v miestnosti č. 18 (aula). Všetci ste vítaní.


MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi ...
Čítať viac ...

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Prešove je od školského roka 2014/2015 žiakom nášho gymnázia umožnené ... Čítať viac ...


NEMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM

Naše gymnázium má študijný program DSD (DeutschesSprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od šk. roka 2014/2015. Škola je v rámci tohto programu ... Čítať viac ...

*[Aktuality pre GK2. Uverejnený obsah je výlučne vlastníctvom [http://www.rabdzi.com]. Všetky práva vyhradené !]

Kontakt:

Gymnnázium, Konštantínova 2

080 65 Prešov

Tel:
+421 51 77 257 37 alebo 0911 693 368

E-mail:
skola (at) gk2-po (bodka) sk


Podrobnejšie kontakty nájdete -
TU !

QR kód - GK2

Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu