Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


GK2GK2GK2GK2GK2GK2
Gymnázium, Konštantínova 2
Promo video GK2
Zvýšenie kvality na GK2

GYMNÁZIUM, KONŠTANTÍNOVA 2


Blesková správa

Stránky GK2 sú plne optimalizované !Oznam

Aktuálne rozvrhy
tried, učiteľov
a zastupovanie

Prístup
do školskej pošty - TU !
[ LOGIN ]


Školská jedáleň

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy


Školský časopis v anglickom jazyku

Školský časopis - TU !


Harmonogram aktivít PK

Harmonogram aktivít
predmetových komisií -
TU !

[# GK2]
Úspechy žiakov GK2

Úspechy žiakov GK2 - TU !


Poistenie žiakov školy

Poistenie žiakov
pre aktuálny školský rok -
TU !

[# GK2]
Elektronická dokumentácia školy

Elektronická žiacka knižka,
rozvrhy, triedna kniha, dochádzka -
TU !


Zásady ochrany osobných údajov


v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia - TU !

Počet návštev:


*[AKTUALITY]


ÚPRAVA PODMIENOK REALIZÁCIE VYUČOVACIEHO PROCESU NA GK2 OD 26. 10. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Čítať viac ...

OZNAM – ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. 10. 2020, 02. 11. 2020, 06. 11. 2020 a 09. 11. 2020.

VYHRALI SME CELOSLOVENSKÉ FINÁLE


Vďaka študentom záujmového útvaru Dráma v anglickom jazyku sa Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove stalo jazykovou jednotkou v celoslovenskej akreditovanej ... Čítať viac ...

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ISIC EURO 26

Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami. Všetky aktuálne informácie o používaní a predĺžení platnosti karty ISIC EURO 26 si môžete pozrieť cez ... Čítať viac ...

ROHÁČKA - FOTOGALÉRIA

Dňa 4. 10. 2020 sa Turistický klub Horné gymko vybral spoznať pohorie Čiernu horu. Túra začínala v Štefanskej Hute, neďaleko Margecian. Tu sme si pozreli ruiny starej huty ... Čítať viac ...

OCENENIE DofE


Dňa 7. 10. 2020 navštívil našu školu riaditeľ Národnej kancelárie programu DofE Marián Zachar z Bratislavy. Za prísnych bezpečnostných opatrení v exteriéri školy ... Čítať viac ...

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... Čítať viac ...

USMERNENIE K POSTUPU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča ... Čítať viac ...

POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY VNÚTORNÉHO REŽIMU A PREVÁDZKY GK2

Na základe nových pokynov o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v stredných školách zo dňa 16. 09. 2020 z MŠVVaŠ platí ... Čítať viac ...

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY ZA ZÁSTUPCOV RODIČOV

Na našej škole sa v predchádzajúcich dňoch konali voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove (ďalej len RŠ pri GK2) za zástupcov rodičov ... Čítať viac ...

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ALEBO PLNOLETÉHO ŽIAKA O BEZINFEKČNOSTI


Vážení rodičia, milí žiaci, zverejňujeme tlačivo s názvom Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti ... Čítať viac ...

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi ...
Čítať viac ...

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Prešove je od školského roka 2014/2015 žiakom nášho gymnázia umožnené ... Čítať viac ...


NEMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM

Naše gymnázium má študijný program DSD (DeutschesSprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od šk. roka 2014/2015. Škola je v rámci tohto programu ... Čítať viac ...

*[Aktuality pre GK2. Uverejnený obsah je výlučne vlastníctvom [http://www.rabdzi.com]. Všetky práva vyhradené !]

Kontakt:

Gymnnázium, Konštantínova 2

080 65 Prešov

Tel:
+421 51 77 257 37 alebo 0911 693 368

E-mail:
skola (at) gk2-po (bodka) sk


Podrobnejšie kontakty nájdete -
TU !

QR kód - GK2

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu