Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


GK2GK2GK2GK2GK2GK2
Gymnázium, Konštantínova 2
Promo video GK2
Zvýšenie kvality na GK2

GYMNÁZIUM, KONŠTANTÍNOVA 2


Blesková správa

Stránky GK2 sú plne optimalizované !Oznam

Aktuálne rozvrhy
tried, učiteľov
a zastupovanie

Prístup
do školskej pošty - TU !
[ LOGIN ]


Školská jedáleň

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy


Školský časopis v anglickom jazyku

Školský časopis - TU !


Harmonogram aktivít PK

Harmonogram aktivít
predmetových komisií -
TU !

[# GK2]
Úspechy žiakov GK2

Úspechy žiakov GK2 - TU !


Poistenie žiakov školy

Poistenie žiakov
pre aktuálny školský rok -
TU !

[# GK2]
Elektronická dokumentácia školy

Elektronická žiacka knižka,
rozvrhy, triedna kniha, dochádzka -
TU !

Zásady ochrany osobných údajov


v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia - TU !

Kontaktný formulár


Kontaktujte nás - TU !


Počet návštev:


*[AKTUALITY]


ISIC - ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU ŽIAKA

Ponúkame Vám možnosť stiahnuť a vytlačiť si potrebné tlačivo k vydaniu ... Čítať viac ...

DÁTUM ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA


Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že výsledky prijímacieho konania na základe zverejnených kritérií oznámime dňa ... Čítať viac ...

OZNAM O INFORMAČNOM LISTE PRE UCHÁDZAČOV O BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM


V pondelok – 18. mája 2020 Vám bol prostredníctvom Slovenskej pošty doporučenou zásielkou odoslaný Informačný list ... Čítať viac ...

UPOZORNENIE - DÔLEŽITÉ DÁTUMY PRE 4-ROČNÉ A 5-ROČNÉ ŠTÚDIUM

Termín podania prihlášky
do 15. mája 2020 platí aj pre 8-ročné gymnáziá ! Dovoľujeme si Vás upozorniť na dôležité dátumy ... Čítať viac ...

VEC: ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM

Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať o vytlačenie a vyplnenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na GK2 ... Čítať viac ...

OZNAM PRE DORUČOVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM V STREDNEJ ŠKOLE

Pre doručovanie a prijímanie Prihlášok na štúdium v strednej škole
bude škola otvorená od 14. 05. 2020 do 19. 05. 2020 (vrátane) v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.

UPRAVENÉ KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE PRE 4-RG GYMNÁZIUM

Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení ... Čítať viac ...

UPRAVENÉ KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE PRE 5-RG GYMNÁZIUM

Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení ... Čítať viac ...

AKTUALIZOVANÝ OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove, dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky zmeny oznamované ... Čítať viac ...

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania a v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa ruší ... Čítať viac ...

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ ŠKOLY POČAS PRERUŠENIA VYUČOVANIA

Oznamujeme verejnosti, že administratívnu agendu naša škola v dňoch mimoriadneho prerušenia vyučovania (16.03.2020 – 27.03.2020) vybavuje na základe elektronicky doručených žiadostí.

Ďakujeme za pochopenie.


OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM – PRESUN TERMÍNU PS

V nadväznosti na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 ods. 8 vyhlášky MŠVV SR č. 231/2009 Z.z. sa ... Čítať viac ...

MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 ods. 8 vyhlášky MŠVV SR č. 231/2009 Z.z. sa ...
Čítať viac ...

VÁŽENÍ RODIČIA, VÁŽENÍ KOLEGOVIA, MILÍ ŽIACI !

V súvislosti s udalosťami posledných dní so situáciou okolo koronavírusu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie ... Čítať viac ...

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY A ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021


Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky a oznamuje širokej verejnosti, že v školskom roku 2020/2021 otvára nasledujúce ... Čítať viac ...


MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi ...
Čítať viac ...

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Prešove je od školského roka 2014/2015 žiakom nášho gymnázia umožnené ... Čítať viac ...


NEMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM

Naše gymnázium má študijný program DSD (DeutschesSprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od šk. roka 2014/2015. Škola je v rámci tohto programu ... Čítať viac ...

*[Aktuality pre GK2. Uverejnený obsah je výlučne vlastníctvom [http://www.rabdzi.com]. Všetky práva vyhradené !]

Kontakt:

Gymnnázium, Konštantínova 2

080 65 Prešov

Tel:
+421 51 77 257 37 alebo 0911 693 368

E-mail:
skola (at) gk2-po (bodka) sk


Podrobnejšie kontakty nájdete -
TU !

QR kód - GK2

Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu