>

Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


GK2GK2GK2GK2GK2GK2
Gymnázium, Konštantínova 2
Podpora profesií na GK2
EUthmappers
Národné porovnávacie skúšky

GYMNÁZIUM, KONŠTANTÍNOVA 2


Blesková správa

Stránky GK2 sú plne optimalizované !Oznam

Aktuálne rozvrhy
tried, učiteľov
a zastupovanie

Prístup
do školskej pošty - TU !
[ LOGIN ]


Školská jedáleň

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy


Školský časopis v anglickom jazyku

Školský časopis - TU !


Harmonogram aktivít PK

Harmonogram aktivít
predmetových komisií -
TU !

[# GK2]
Úspechy žiakov GK2

Úspechy žiakov GK2 - TU !


Poistenie žiakov školy

Poistenie žiakov
pre aktuálny školský rok -
TU !

[# GK2]
Elektronická dokumentácia školy

Elektronická žiacka knižka,
rozvrhy, triedna kniha, dochádzka -
TU !


Zásady ochrany osobných údajov


v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia - TU !

Počet návštev:


*[AKTUALITY]


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČ. (ANG) BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA

V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 pre uchádzačov o 5-ročné bilingválne štúdium ... Čítať viac ...


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČNÍKA 4-ROČNÉHO ŠTÚDIA

V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 pre uchádzačov o 4-ročné štúdium ... Čítať viac ...

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO PRÍMY 8-ROČNÉHO ŠTÚDIA

V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 pre uchádzačov o 8-ročné štúdium ... Čítať viac ...

EXKURZIA V SPOLOČNOSTIACH GOHR A SPINEA

Dňa 6. mája 2024 sa žiaci 3.A, 3.B, 7.AO, 4.AB, 4.BB, 4.CB, ktorí navštevujú Seminár z fyziky, zúčastnili exkurzie v strojárskych spoločnostiach GOHR a SPINEA v Prešove ... Čítať viac ...

SUPERFINÁLE V BEDMINTONE ŽIAKOV SŠ 2024 + VIDEO

V dňoch 6. – 7. 5. 2024 sa v Trenčíne - Zamarovciach uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone. Stretli sa tam ... Čítať viac ...

MATEMATICKÁ SÚŤAŽ „MÁŠ PROBLÉM ?!“

Dňa 03. 05. 2024 prebiehala online matematická súťaž „Máš problém?!“, ktorá bola plná zaujímavých matematických a logických úloh. Tejto súťaže sme ... Čítať viac ...

ATELIÉR TVORIVÉHO PÍSANIA VO FRANCÚZŠTINE

Dňa 18. 4. 2024 od 10:35 - 14:00 hod. sa naši francúzštinári zúčastnili Ateliéru tvorivého písania vo francúzštine v priestoroch gymnázia ... Čítať viac ...

V KNIŽNICI P. O. HVIEZDOSLAVA V PREŠOVE

Dňa 29. apríla 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili na školskej akcii s názvom Objavujeme naše mesto. V spolupráci s knižnicou P. O. Hviezdoslava ... Čítať viac ...

FINNKVÍZ

Dňa 17. 04. 2024 prebiehalo krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže zameranej na finančnú gramotnosť FiNNkvíz. Tejto súťaže ... Čítať viac ...

MEDZITRIEDNY VOLEJBALOVÝ TURNAJ GK2

Dňa 26. 4. 2024 sa v priestoroch veľkej telocvične konalo finále medzitriednej volejbalovej súťaže. Do turnaja sa zapojilo ... Čítať viac ...

ÚSPEŠNÉ RIEŠITEĽKY CELOŠTÁTNEHO KOLA BIO A GEO OLYMPIÁDY

V dňoch 25.- 27. apríla sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo významné podujatie TalentEXPO 2024 a celoštátne kolá ... Čítať viac ...

TVORIVÁ DIELŇA MÉDIÁ A MLADÝ ČLOVEK

Dve študentky našej školy sa zúčastnili trojkolovej tvorivej dielne. Výsledkom bola pozitívna skúsenosť zo sveta médií ... Čítať viac ...

SÁNDOR PETÖFI V PREŠOVE

Dňa 23. apríla 2024 vedenie mesta Prešov v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach slávnostne odhalilo bustu venovanú básnikovi ...
Čítať viac ...

GK2 SA PODIEĽA NA PROJEKTE EUTHMAPPERS

Gymnázium, Konštantínova 2 v Prešove, sa za Slovensko podieľa na budovaní siete maperov na stredných školách v Európe spolu so ... Čítať viac ...

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi ...
Čítať viac ...

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Prešove je od školského roka 2014/2015 žiakom nášho gymnázia umožnené ... Čítať viac ...

NEMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM

Naše gymnázium má študijný program DSD (DeutschesSprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od šk. roka 2014/2015. Škola je v rámci tohto programu ... Čítať viac ...

*[Aktuality pre GK2. Uverejnený obsah je výlučne vlastníctvom [http://www.rabdzi.com]. Všetky práva vyhradené !]

Kontakt:

Gymnnázium, Konštantínova 2, Prešov

Konštantínova 2

080 01 Prešov


Tel:
+421 51 77 257 37 alebo 0911 693 368

E-mail:
skola (at) gk2-po (bodka) skPodrobnejšie kontakty nájdete -
TU !

QR kód - GK2

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu