>

Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


GK2GK2GK2GK2GK2GK2
Gymnázium, Konštantínova 2
Plán obnovy na GK2

GYMNÁZIUM, KONŠTANTÍNOVA 2


Blesková správa

Stránky GK2 sú plne optimalizované !Oznam

Aktuálne rozvrhy
tried, učiteľov
a zastupovanie

Prístup
do školskej pošty - TU !
[ LOGIN ]


Školská jedáleň

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy


Školský časopis v anglickom jazyku

Školský časopis - TU !


Harmonogram aktivít PK

Harmonogram aktivít
predmetových komisií -
TU !

[# GK2]
Úspechy žiakov GK2

Úspechy žiakov GK2 - TU !


Poistenie žiakov školy

Poistenie žiakov
pre aktuálny školský rok -
TU !

[# GK2]
Elektronická dokumentácia školy

Elektronická žiacka knižka,
rozvrhy, triedna kniha, dochádzka -
TU !


Zásady ochrany osobných údajov


v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia - TU !

Počet návštev:


*[AKTUALITY]


DEŇ RUSKÉHO JAZYKA – PUŠKINOV DEŇ

Na základe iniciatívy Organizácie spojených národov z roku 2010 sa každoročne dňa 6. júna vo svete oslavuje Medzinárodný deň ruského jazyka ... Čítať viac ...

DOBROVOĽNÍCKA POMOC

Študenti druhých ročníkov sa v dňoch 22.5. a 23.5.2023 zúčastnili festivalu Milujem svoje mesto 2023. Jeho cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave ... Čítať viac ...

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČ. BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA


V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 pre uchádzačov o 5-ročné bilingválne štúdium ...
Čítať viac ...


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČNÍKA 4-ROČNÉHO ŠTÚDIA

V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 pre uchádzačov o 4-ročné štúdium ... Čítať viac ...

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO PRÍMY 8-ROČNÉHO ŠTÚDIA

V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 pre uchádzačov o 8-ročné štúdium ... Čítať viac ...

SÚŤAŽ V RÉTORIKE

Dňa 5. 5. 2023 sa v priestoroch DJZ v Prešove uskutočnila regionálna súťaž v rétorike. Hodnotila sa originalita výberu témy ... Čítať viac ...

PLANÉTA ZEM – NÁŠ DOMOV

Dňa 3. 5. 2023 sa v spolupráci s Inštitútom rusistiky Prešovskej univerzity pod vedením p. doc. Mgr. Anny Petríkovej, PhD. študenti 3.A zúčastnili interaktívnych ... Čítať viac ...

EKOLÓGIA NA HODINÁCH RUSKÉHO JAZYKA

Každodenne sa stretávame s tematikou ochrany životného prostredia aj ako byť ekologickejší. Je to téma, ktorá nie je len súčasťou ... Čítať viac ...

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 28. marca sa v priestoroch Prešovskej univerzity konalo krajské kolo matematickej olympiády kategórie Z9. Našu školu reprezentovala skupinka ... Čítať viac ...

REGIONÁLNA SÚŤAŽ V UMELECKOM PREDNESE

Dňa 4. apríla 2023 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnila regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy ... Čítať viac ...

GK2 NA JAZYKOVOM POBYTE V SALAMANKE - FOTOGALÉRIA

Španielska Salamanca bola jasná voľba, mestečko preslávené svojou jedinečnou stredovekou atmosférou a učenosťou. Radí sa k najkrajším ... Čítať viac ...

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi ...
Čítať viac ...

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Prešove je od školského roka 2014/2015 žiakom nášho gymnázia umožnené ... Čítať viac ...


NEMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM

Naše gymnázium má študijný program DSD (DeutschesSprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od šk. roka 2014/2015. Škola je v rámci tohto programu ... Čítať viac ...

*[Aktuality pre GK2. Uverejnený obsah je výlučne vlastníctvom [http://www.rabdzi.com]. Všetky práva vyhradené !]

Kontakt:

Gymnnázium

Konštantínova 2

080 65 Prešov


Tel:
+421 51 77 257 37 alebo 0911 693 368

E-mail:
skola (at) gk2-po (bodka) skPodrobnejšie kontakty nájdete -
TU !

QR kód - GK2
EUthmappers

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu