Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


zákazky nad 1000 €

Zverejňovanie > Verejné obstarávanie


ZÁKAZKY NAD 1000 €


Zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 eur .

p.č.

komodita (tovar, služba,
stavebné práce)

termín uskutočnenia verejného obstarávania

dátum zverejnenia

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu