Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Študentská firma

Študentská firmaŠTUDENTSKÁ FIRMA GYMCORP

Študentská firma Gymcorp funguje už siedmy rok ako ozajstná firma. Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko- Mládež pre budúcnosť (JASR) dáva túto príležitosť všetkým kolektívom, ktorý majú chuť pracovať v tejto oblasti. Fungujeme ako akciová spoločnosť, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb pre žiakov našej školy – Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove. Vedenie firmy t.j.: prezident a štyria viceprezidenti, pozostáva zo študentov školy, ktorých sme si zvolili na verejnom hlasovaní. Všetky problémy a otázky riešime s pánom profesorom Vladimírom Salákom, ktorý s tým už má dlhoročné skúsenosti.

Veríme, že s našou prácou budete spokojní !


Prezident

Ivana Toporcerová

E-mail: ivana (bodka) toporcerova123 (at) gmail (bodka) com

Viceprezident pre marketing

Ema Mára Palenčárová

E-mail: emapalencarova (at) gmail (bodka) com

Viceprezident pre výrobu

Rebecca Benedikty
E-mail: rebekulka (bodka) bene11 (at) gmail (bodka) com

Viceprezident pre ľudské zdroje

Michaela Petrášová

E-mail: miskapetras (at) gmail (bodka) com

Viceprezident pre financie


Dominika Kočambová

E-mail: dkocambova (at) gmail (bodka) com


Váš GymCorp.


Na stránku študentskej firmy sa dostanete -
TU ! [neaktualizované]Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu