Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2015

Aktuality > Šk. rok 2014/2015VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŽIAKOV 4-RG, 5-RG a 8-RG V ŠK. ROKU 2015/2016

Voliteľné predmety pre žiakov 4. ročníka v šk. roku 2015/2016. Žiak si volí tri 4-hodinové predmety ... Čítať viac ...


VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŽIAKOV 3. ROČNÍKA 4-RG A 4. ROČNÍKA 5-RG V ŠK. ROKU 2015/2016

Voliteľné predmety pre žiakov 3. ročníka v šk. roku 2015/2016. Žiaci si volia tri 2-hodinové predmety ... Čítať viac ...


UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY

Uznesenie zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove, konaného ... Čítať viac ...


OBVODNÉ KOLO OLYMPIÁDY NEMECKOM JAZYKU

Dňa 13. januára 2015 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naša škola ... Čítať viac ...


VIANOČNÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - FOTOGALÉRIA

Na sklonku uplynulého kalendárneho roka zorganizovala PK TŠV pravidelné medzitriedne vianočné ... Čítať viac ...


VIANOČNO – SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SĽUBICU - FOTOGALÉRIA

Poslednou túrou roka 2014 sme zakončili štvrtý rok nášho klubu. Bol to zatiaľ najplodnejší rok. Spolu až ...
Čítať viac ...


OZNAM

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov GK2, že dňa 12. januára 2015 sa uskutočnili triedne aktívy o 16.30 hod. Ďakujeme za Vašu účasť !Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu