Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Rada školy pri Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov

Kontakty


Predseda Rady školy:

MUDr. Martin Griger

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Vladimír Salák
Mgr. Jaroslav Makovič

Zástupcovia rodičov:

Ing. Vladimír Timko
Mgr. Štefan Toporcer

Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja:

Mgr. Emil Chlapeček
PhDr. Jozef Kičura
PhDr. Mikuláš Komanický
Ing. Štefan Matejčík

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Svetlana Mičová

Zástupca žiakov:

Julianna Varzalyová

Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu