Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Geografia

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Členovia predmetovej komisie: [aktualizované]

Mgr.Košíková Viktória - predseda PK
Mgr.Sabolčík Ondrej
PaedDr.Mochnacká Martina
Mgr.Stredná Miriam
RNDr.Alena Lukáčová, PhD.
Richard Michael Kent


Webová stránka Mgr. Macka Mariána - geografické zdroje a linky - TU !Zameranie predmetu pre 4. ročník v rámci AUP:


Geografia je určená pre žiakov, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti o politickej mape sveta, o politických a hospodárskych zoskupeniach sveta, o jednotlivých krajinách sveta a Slovenskej republike.


Náplň predmetu v maturitnom ročníku tvorí:


1. Hospodárska geografia krajín sveta, geopolitické, náboženské, národnostné a iné problémy v regiónoch sveta
(Európa, Amerika, Ázia, Afrika, Austrália a Oceánia – štvorhodinový predmet - SEMINÁR Z GEOGRAFIE - 4.ročník)

2. Príprava na maturitnú skúšku – (dvojhodinový predmet - CVIČENIA Z GEOGRAFIE)

3. Geografia Slovenskej republiky – (dvojhodinový predmet - CVIČENIA Z GEOGRAFIE)


Odporúčame pre žiakov, ktorí chcú maturovať z geografie, ktorí budú vo svojom ďalšom štúdiu potrebovať vedomosti z geografie a pre tých, ktorí dosiahnuté vedomosti využijú na prijímacích pohovoroch na vysoké školy a chcú študovať geografiu, cestovný ruch, žurnalistiku alebo právo.Maturitné okruhy z geografie
na stiahnutie (formát .zip) máte - TU !


Pravidelne aktualizovaný geopolitický prehľad máte -
TU !


TURISTICKÝ KLUB HORNÉ GYMKO [aktualizované]

Turistický klub Horné gymko vznikol 1. 1. 2011. Založil ho Mgr. O. Sabolčík spolu so študentmi GK2. Postupne sa pridávali ďalší študenti a niektorí učitelia. Cieľom je viesť mládež k prírode, objavovať jej krásy. Výlety sa konajú približne raz do mesiaca v zime, či v lete. Doteraz sme objavili zákutia Slanských vrchov, Bachurne, Čergova, či Vysokých Tatier. Hľadali sme partizánske bunkre z 2. svetovej vojny, čistili sme Lačnovský kaňon od odpadkov, ktoré tam zanechali nezodpovední ľudia. Nezabudnuteľný bol prechod naprieč Tatrami za "krásneho slnečného počasia". Každá naša túra bola zakončená opekačkou priamo v lone prírody. Viac o našich absolvovaných akciách nájdete - TU !

V prípade záujmu, kontaktujte prosím Mgr. O. Sabolčíka osobne, či prostredníctvom e-mailu: o.sabolcik (at) gmail (bodka) com

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu