Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Štúdium na GK2

Prijímacie konanie


ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Gymnázium, Konštantínova 2, 080 65 Prešov oznamuje širokej verejnosti, že v školskom roku 2018/2019 otvára nasledujúce študijné odbory ... Čítať viac ...


Vedenie GK2 oznamuje, že v šk. roku 2018/2019 otvorí tri triedy 5-ročného bilingválneho gymnázia (anglické zameranie), dve triedy klasického 4-ročného gymnázia a jednu triedu 8-ročného gymnázia.

Prijímacích pohovorov na bilingválnu sekciu sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ. Potvrdenú prihlášku na štúdium na 4-RG
a 5-RG podáva zákonný zástupca žiaka buď osobne na sekretariát GK2, alebo prihlášku doručí príslušná ZŠ. Štúdium je bezplatné.

Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu