Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Neinvestičný fond - dokumenty

2 % z Vašich daní


VÁŽENÍ RODIČIA ! ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK 2% VAŠICH DANÍ ...


Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť so žiadosťou o pomoc a podporu pre našu školu – Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní.

Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe platiacej dane poukázať neziskovej organizácii, ktorú si určí 2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok.

Ak ste sa rozhodli 2% - tami z dane, ktorú odvádzate štátu, podporiť nás, môžete tak učiniť nasledovným spôsobom:


Ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník:


Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane

Názov organizácie: Gymnázium Konštantínova, n.f.
právna forma: neinvestičný fond
IČO: 50060945
sídlo: Konštantínova 2, 080 01 Prešov
IBAN: SK62 0200 0000 0036 0044 7256


Ak ste zamestnanec:


Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil
Potvrdenie o zaplatení dane (príloha č.1)

Vyplňte
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (príloha č.2)


Obe tlačivá doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo na hospodárske oddelenie Gymnázia,
Konštantínova 2 v Prešove do 19. apríla 2019.Ďalšie podrobné informácie môžete získať -
TU !


Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu