Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Matematika

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Členovia predmetovej komisie
[aktualizované]

Mgr. Jana Havaničová – predseda PK
RNDr. Mária Dobranská
Mgr. Slávka Eröšová
RNDr. Valéria Kundrátová
Mgr. Katarína Sabová
Mgr. Katarína Sopková
Mgr. Veronika Vagaská
Mgr. Miriam Stredná


Seminár z matematiky – SEM – 4 hodinyVoliteľný predmet je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o matematiku a plánujú štúdium na gymnáziu ukončiť maturitnou skúškou. Je zameraný na prehĺbenie, upevnenie a systematizáciu poznatkov z matematiky.

OBSAH: daný predmet zahŕňa štúdium funkcií, goniometrie, analytickej geometrie, stereometrie, planimetrie.

FORMA: riešenie úloh z vyššie uvedených tematických celkov.

ZAMERANIE: predmet je určený pre tých, ktorí plánujú študovať matematiku na vysokých školách (napr. prírodovedného, technického, ekonomického zamerania) a študentom, ktorých čakajú v budúcnosti prijímacie pohovory z matematiky.

UČEBNICE: Matematika pre 1., 2., 3., 4. ročník gymnázií, M-F-CH tabuľky

HODNOTENIE: seminár z matematiky je hodnotený známkou, kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov sú rovnaké pre všetkých študentov seminára z matematiky (maturantov aj nematurantov z matematiky).

VYUČOVACÍ JAZYK: slovenský, anglický – pre bilingválne štúdium.Cvičenia z matematiky – CVM – 2 hodiny


Voliteľný predmet je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o matematiku a plánujú štúdium na gymnáziu ukončiť maturitnou skúškou a ktorí si zároveň zvolili seminár z matematiky. Je zameraný na prehĺbenie, upevnenie a systematizáciu poznatkov z matematiky.

OBSAH: daný predmet zahŕňa štúdium algebrických výrazov, teórie čísel, postupností, kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky, výrokovej logiky, dôkazov.

FORMA: riešenie úloh z vyššie uvedených tematických celkov.

ZAMERANIE: predmet je určený pre tých, ktorí plánujú študovať matematiku na vysokých školách (napr. prírodovedného, technického, ekonomického zamerania) a študentom, ktorých čakajú v budúcnosti prijímacie pohovory z matematiky.

UČEBNICE: Matematika pre 1., 2., 3., 4. ročník gymnázií, M-F-CH tabuľky

HODNOTENIE: cvičenia z matematiky sú hodnotené známkou, kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov sú rovnaké pre všetkých študentov cvičení z matematiky (maturantov aj nematurantov z matematiky).

VYUČOVACÍ JAZYK: slovenský, anglický – pre bilingválne štúdium.


Matematické cvičenia – MCC – 2 hodiny


Voliteľný predmet je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o matematiku. Je zameraný na osvojenie, prehĺbenie, upevnenie a systematizáciu poznatkov z diferenciálneho a integrálneho počtu, ktorý je dôležitým aparátom pre ďalšie štúdium matematických disciplín.

OBSAH: daný predmet zahŕňa štúdium limít, derivácií, integrálov a komplexných čísel.

FORMA: riešenie úloh z vyššie uvedených tematických celkov.

ZAMERANIE: predmet je určený pre tých, ktorí plánujú študovať matematiku na vysokých školách (napr. prírodovedného, technického, ekonomického zamerania).

UČEBNICE: Matematika pre 4. ročník gymnázií

HODNOTENIE: matematické cvičenia sú hodnotené slovom (absolvoval/neabsolvoval), kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov sú rovnaké pre všetkých študentov matematických cvičení (maturantov aj nematurantov z matematiky).

VYUČOVACÍ JAZYK: slovenský.


Matematické súťaže


Pytagoriáda
Matematická olympiáda
Pikomat
Attomat
Náboj Junior
Matboj akcie
FiNNkvíz

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu