Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Apríl 2015

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2015


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

TOPO Ing. Ferenc
Prešov

Nákup čistiacich potrieb, toaletného papiera

24/2015

01. 04. 2015

DD21, s. r. o.
Prešov

Nákup tonerov XEROX 3220, 3435

25/2015

01. 04. 2015

Daniel Ďurica, DASON, Levočská
Prešov

Výroba a montáž vertikálnych roliet, žalúzií

26/2015

07. 04. 2015

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Nákup vodoinštalačného
a železiarskeho materiálu

27/2015

07. 04. 2015

ATAP HOLOVAČ
PREšOV

Nákup šanónov, rýchloviaz. obálok

28/2015

08. 04. 2015

ELMART Ildža
Prešov

Nákup elektromateriálu

29/2015

08. 04. 2015

STAVMAT IN
Prešov

Nákup farieb, omietky

30/2015

10. 04. 2015

SERVISKOMFORT s. r. o.
Prešov

Vyčistenie kanalizácie strojom CAK

31/2015

10. 04. 2015

V. Lipjancová, VaŠo
Prešov

Väzba triednych katalógov

32/2015

10. 04. 2015

P. R. Ďumbierska
Prešov

Nákup volejbalovej siete s lankom

33/2015

13. 04. 2015

NORMA, potreby pre domácnosť
Prešov

Nákup filtrov, sáčkov do košov, utierok

34/2015

23. 04. 2015

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu