Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Estetická výchova

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.Členovia predmetovej komisie [aktualizované]


OBN


Mgr. Mária Badidová, PhD. (nemecké bilingválne gymnázium)
PhDr. Ľubomíra Bujňáková (psychológia)
Mgr. Martin Dancák (anglické bilingválne gymnázium)
Mgr. Alexandra Christodoulou
Mgr. Maroš Očkovič (anglické bilingválne gymnázium)
PhDr. Dušan Přibík (anglické bilingválne gymnázium)
Mgr. Vladimír Salák
PhDr. Stanislav Šanta, PhD.


ETV


Mgr. Silvia Ernstová
Mgr. Alexandra Christodoulou
Mgr. Maroš Očkovič


NBV


rímskokatolícke – sestra Laura (Mgr. Mária Havaničová), sestra Rút (Mgr. Ing. Cecília
Ivanecká)
gréckokatolícke – Mgr. Mária Rusnáčková
evanjelické – Mgr. Ondrej Koč


UKL


Mgr. Mária Badidová, PhD. (nemecké bilingválne gymnázium)
PaedDr. Janka Kotosová, PhD. (anglické bilingválne gymnázium)
Mgr. Iveta Sopková
Mgr. Andrea Vrábľová (HUV a VYV na osemročnom gymnáziu)
Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu