Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Neinvestičný fond

2 % z Vašich daní


AKO POMÔCŤ – 2 % Z DANÍ


Vážení rodičia a priatelia školy !


Obraciame sa na Vás s prosbou darovať 2 % z daní nakoľko ide o daň, ktorú musíte odviesť do štátneho rozpočtu. Prosíme Vás, aby ste sa nenechali odradiť myšlienkami ako: „ Moje 2 % nestoja za reč“ a podobne, keďže každý cent pomôže k naplneniu účelu nášho fondu:


1. podpora získavania didaktických pomôcok,literatúry a metodických postupov z tuzemska a zahraničia,
2.prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne školy,
3.podporovať organizovanie jazykových kurzov, externe-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov a pracovníkov školy,
4. podporovať športové aktivity na škole,
5.podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov školy,
6.prostriedkami fondu prispievať na nákup učebných pomôcok, literatúry, prístrojov a zariadení na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
7.podporovať organizovanie vzdelávacích kurzov a aktivít pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia.


Veľmi pekne Vám ďakujeme !


2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:


1. ZAMESTNANEC - požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z toho potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane, to je suma, ktorú môžete darovať.

Výslednú sumu do výšky 2% zaokrúhlite na eurocenty nadol. Uvedenú sumu ako aj všetky potrebné údaje vypíšte do tlačiva
Vyhlásenie. Obe vypísané tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy, odneste alebo pošlite poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.


2. PRÁVNICKÁ OSOBA - daňové priznanie právnických osôb.


Viac informácií a
potrebné tlačivá sú k dispozícii - TU !


Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu