Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Tlačivá - faktúry, objednávky a zmluvy za I. štvrťrok 2011

Dokumenty školy


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR [KALENDÁRNY ROK 2012 - TU ]

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !


JANUÁR 2011

Faktúra -
viac ... (publikované 10.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 10.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 10.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 10.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 10.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 10.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 10.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 10.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)

FEBRUÁR 2011

Faktúra -
viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 15.2.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 07.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 07.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 07.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 07.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 07.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 07.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 07.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 07.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)

MAREC 2011

Faktúra -
viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 11.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 16.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 16.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 16.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 16.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 31.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 31.3.2011)
Faktúra - viac ... (publikované 31.3.2011)

Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu