Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Marec 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Číslo
objednávky

Dátum

SERVISKOMFORT s.r.o.
Prešov

Vyčistenie kanálov

4/2013

04. 03. 2013

Vladimír Alexovič
Prešov

Kominárske práce-preskúšanie komínov, dymovodov

5/2013

04. 03. 2013

Vladimír Alexovič
Prešov

Likvidácia nepotrebných chemikálií

6/2013

15. 03. 2013

Učebné pomôcky
B. Bystrica

Kostra človeka, Torzo ADAM

7/2013

21. 03. 2013

Milan Molnár, PREDOM
Prešov

Rebrík AL 14 m

8/2013

21. 03. 2013

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu