Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Júl 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

POWER PLUS, s.r.o.
Prešov

Oprava kosačky HECHT 548

12/2013

04. 07. 2013

Ľuboš Michalík
Pečovská Nová Ves

Výroba učiteľských stolov pre informatiku

13/2013

16. 07. 2013

PAUFEX
Prešov

Objednávka a výmena snímača GR31

14/2013

23. 07. 2013

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu