Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Február 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

VJ, s. r. o.
Prešov

Stravné 01/2013

1 068,26 €

04. 02. 2013

SPP, a. s.
Košice

Odber zemného plynu za 02/2013

3 149,00 €

04. 02. 2013

Vsl. energetika, a. s.
Košice

Elektrina – dodávka za 01 a 02/2013

1 520,00 €

04. 02. 2013

Súkromný školský internát
Prešov

Stravné 01/2013

21,28 €

04. 02. 2013

TESCO STORES a. s.
Bratislava

Poukážky – olympiáda Inf.

64,00 €

04. 02. 2013

Petit Press. a. s.
Košice

Za inzerciu

216,00 €

05. 02. 2013

DD21, s. r. o.
Prešov

Toner – Olympiáda AJ

24,25 €

05. 02. 2013

ELHOZ Ličko
Košice

Udržiavanie hodinového zariad.

70,00 €

05. 02. 2013

TESCO STORES a. s.
Bratislava

Poukážky olympiáda AJ

160,00 €

06. 02. 2013

Slovak Telecom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

07. 02. 2013

Slovak Telecom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

22,30 €

07. 02. 2013

BauMax spol. s. r. o.
Prešov

Prahy do tried

218,35 €

07. 02. 2013

Slov. vedecká spoločnosť
Bratislava

Členské za časopis TvaŠ rok 2013

12,00 €

08. 02. 2013

ITMV Bratislava

Správa školského servera

96,00 €

08. 02. 2013

Stanislav TABAČKO
PERMA Prešov

Pranie uterákov

26,95 €

08. 02. 2013

ABECEDY s. r. o.
Bratislava

Dramatická päťka

55,19 €

08. 02. 2013

Global Education Centre
Košice

Odučené hodiny AJ

432,00 €

08. 02. 2013

ATAP Holovač
Prešov

Xerox papier

3,00 €

11. 02. 2013

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

119,70 €

11. 02. 2013

TESCO STORES a. s.
Bratislava

Poukážky – Olympiáda v AJ

160,00 €

11. 02. 2013

ILLE-Papier-Service, SK spol.
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

12. 02. 2013

VJ, s.r.o.
Prešov

Stravné OL AJ

54,00 €

13. 02. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Výpočtová technika - materiál

519,59 €

22. 02. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Toner

132,25

22. 02. 2013

Východosl. vodárenská spoločnosť
Košice

Odber vody

1 169,58 €

25. 02. 2013

Združenie SANET
Bratislava

Členský poplatok za rok 2013

33,00 €

25. 02. 2013

ATAP Holovač
Prešov

Kancelársky materiál

172,56 €

28. 02. 2013

ORANGE Slovensko, a. s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

44,57 €

28. 02. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu