Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Marec 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

ŠEVT, a. s.
Banská Bystrica

Tlačivá

45,48 €

01. 03. 2013

Lindström, s. r. o.
Trnava

Pranie, prenájom rohoží

20,54 €

04. 03. 2013

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady k odstravovaným obedom 02/2013

16,72 €

04. 03. 2013

VJ. s. r. o.
Prešov

Za dodané obedy 02/2013

823,18 €

05. 03. 2013

JUDr. Helena Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby 03/2013

70,00 €

05. 03. 2013

SPP, a. s.
Sekcia Košice

Nákup plynu 03/2013

3 149,00 €

05. 03. 2013

Vladimír Alexovič
Prešov

Kominárske práce

372,00 €

06. 03. 2013

Infos. sk s. r. o.
Prešov

Servisné práce elektronického
prístupového systému

106,80 €

14. 03. 2013

ILLE-Papier-Service SK
spol. s. r. o. Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

14. 03. 2013

SERVISKOMFORT s. r. o.
Prešov

Prečistenie kanalizácie

200,35 €

14. 03. 2013

Združenie použivateľov SANET
Bratislava

Prístup do dátovej siete SANET 1. - 3.

149,37 €

14. 03. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

22,57 €

14. 03. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

14. 03. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

74,14 €

14. 03. 2013

Milan Molnár-PREDOM
Prešov

Železiarsky tovar

12,44 €

14. 03. 2013

GOLDEN s. r. o.
Prešov

Plošná inzercia

100,00 €

14. 03. 2013

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera 02/2013

96,00 €

14. 03. 2013

Global Education Centre, s. r. o.
Košice

Odučené hodiny AJ 02/2013

336,00 €

18. 03. 2013

Diecézny katechetický úrad
Košice

Metodické príručky NV

66,60 €

20. 03. 2013

FECUPRAL, spol. s. r.o.
V. Šariš

Za odber ekologického odpadu

407,40 €

25. 03. 2013

ELMART – Martin Ildža
Prešov

Elektromateriál

238,60 €

26. 03. 2013

Marek Maršál
Chomutov

Upgrade – verzia 7 na verziu 8

50,00 €

26. 03. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu