Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


E-mailové adresy učiteľov

Školská pošta


ZOZNAM UČITEĽOV


Mgr. Mária Badidová
MBA Javier Gesti Bafalluy
PaedDr. Nadežda Balogová
Mgr. Lucia Bicáková
PhDr. Ľubomíra Bujňáková
Mgr. Natália Čirská
RNDr. Ivan Čurlík
Mgr. Martin Dancák
Mgr. Vladimír Daňo
PaedDr. Barbara Dobrovičová
PaedDr. Róbert Ďurana
PhDr. Ľubica Ďurechová
RNDr. Zuzana Dzubáková
Mgr. Slávka Erőšová
Mgr. Richard Fech
Mgr. Marianna Furmanová
Mgr. Júlia Gáborová
RNDr. Jozef Gajdoš
Peter Joseph Galuszka
Mgr. Slavomír Gmitro
PaedDr. Erik Guman
RNDr. Milan Hajduk
Mgr. Jana Havaničová
Mgr. Mária Havaničová
Mgr. Katarína Havrilcová
PhDr. Iveta Hlubovičová
Mgr. Edita Hudáková
Mgr. Tatiana Hudáková
Mgr. Alexandra Christodoulou
Mgr. Ing. Cecília Ivanecká
Mgr. Ondrej Koč
Mgr. Vladimíra Kordaničová
PaedDr. Janka Kotosová, PhD.
PhDr. Beáta Kovaľová
Mgr. Diana Krajňáková
Mgr. Ľudmila Kundrátová
RNDr. Valéria Kundrátová
Cornelie Kutcher
Mgr. Miroslav Leško
Mgr. Miriam Liptáková
RNDr. Alena Lukáčová, PhD.
Mgr. Marián Macko
Mgr. Tomáš Mačička
Mgr. Jaroslav Makovič
Mgr. Lucia Marcinková
Mgr. Stanislava Martonová
Ing. Pavol Matis
Mgr. Daniela Mičkaninová
PhDr. Nazária Milenovská
Mgr. Gabriela Misálová
PaedDr. Martina Mochnacká
RNDr. Monika Mruzová
Mgr. Pavlína Olejárová
Mgr. Mária Pacindová
Peter Pritchard
PhDr. Dušan Příbík
Mgr. Martina Rendvanská
RNDr. Mária Romanová
Mgr. Mária Rusnáčková
Mgr. Ondrej Sabolčík
PaedDr. Juliana Sabolová
Mgr. Vladimír Salák
PhDr. Bibiana Saldívar
PhDr. Ľudmila Schvalbová
Mgr. Lukáš Sopko
Mgr. Iveta Sopková
Mgr. Miriam Stredná
PhDr. Stanislav Šanta, PhD.
Mgr. Lenka Štramová
Mgr. Miloš Tkáč
Mgr. Klára Tomášová
Mgr. Gabriela Vašková
Mgr. Andrea Vrábľová
Mgr. Zuzana Zamborová

Hospodárske oddelenie:

Ing. Holubová Lýdia
Mgr. Kostelníková Lucia
Rakošová Zuzana

Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu