Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Marec 2012

Aktuality > Šk. rok 2011/2012KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 4 - RG PRE ŠK. ROK 2012/2013

Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej rade ... Čítať viac ...


KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRÍMY 8 - RG PRE ŠK. ROK 2012/2013

Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej rade ... Čítať viac ...


VYHODNOTENIE 2. ROČNÍKA SÚŤAŽE "NAJ UČITEĽ MESTA PREŠOV" - TU !

V 2. ročníku prešovskej internetovej súťaže o „NAJ UČITEĽA MESTA PREŠOV“ opäť vyhlásili troch víťazov, ktorí sa na základe počtu hlasov umiestnili ... Čítať viac ...


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČNÍKA BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA V ŠK. ROKU 2012/2013

Výsledky prijímacích pohovorov do 1. ročníka bilingválneho štúdia v šk. roku 2012/2013 a zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia bude ... Čítať viac ...


AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ANGLICKÉHO JAZYKA

Pri príležitosti 5. výročia založenia Britského centra v Knižnici P. O. Hviezdoslava zavítala do Prešova veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ... Čítať viac ...


UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY PRI GYMNÁZIU, KONŠTANTÍNOVA 2

Uznesenie zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove, konaného dňa 15. 3. 2012 ...
Čítať viac ...


REGIONÁLNE KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 19. marca 2012 sa na ZŠ Šrobárova v Prešove uskutočnilo regionálne kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Erik Bujňák z 3. C triedy sa v kategórii 2B umiestnil na 3. mieste, Slavomíra Šenková z 2. D triedy v kategórii 2A na 2. mieste a Dominika Karľová z 02. AO v kategórii 1A na 3. mieste.


TURISTICKÝ KLUB HORNÉ GYMKO - POZVÁNKA

Turistický klub Horné Gymko Vás pozýva na výstup na Smrekovicu. Príchod jari privítame v pohorí Branisko ... Čítať viac ...


ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

Gymnázium, Konštantínova 2, 080 65 Prešov oznamuje širokej verejnosti, že
v budúcom školskom roku 2012/2013 otvára nasledujúce študijné odbory ... Čítať viac ...


VÁŽENÍ RODIČIA ! ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK 2% VAŠICH DANÍ ...

GK2 v roku 2013 oslávi 50. výročie založenia školy. Pri tejto príležitosti Vás chceme poprosiť o pomoc pri organizačnom zabezpečení osláv prostredníctvom ... Čítať viac ...


OZNÁMENIE RADY ŠKOLY PRI GYMNÁZIU, KONŠTANTÍNOVA 2 , PREŠOV

Rada školy pri Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov oznamuje rodičom žiakov gymnázia, že sa uskutočnila voľba ... Čítať viac ...


OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV GK2

Týmto oznamujeme zákonným zástupcom žiakov GK2, že dňa 15. marca 2012 sa uskutočnili triedne aktívy o 16. 30 hod. Ďakujeme za Vašu účasť !


FRANCÚZSKA PIESEŇ

Alliance française – Francúzska aliancia so sídlom v Košiciach, zorganizovala v piatok 9. marca 2012 regionálne kolo v speve francúzskej piesne ... Čítať viac ...


SLOVENSKÝ RAJ - FOTOGALÉRIA

Pôvodne bola cieľom nášho výletu návšteva jednej z najkrajších a najfrekventovanejších roklín Suchá Belá a Prielom Hornádu. Vzhľadom na ... Čítať viac ...


QR KÓD GK2


QR kód alebo QR Code je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. Skratka „QR“ pochádza z anglického označenia ...
Čítať viac ...

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu