Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Nezisková organizácia Horné gymnázium - dokumenty

Kontakty


VÁŽENÍ RODIČIA ! ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK 2% VAŠICH DANÍ ...


Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť so žiadosťou o pomoc a podporu pre našu školu – Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní.

Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe platiacej dane poukázať neziskovej organizácii, ktorú si určí 2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok.

Ak ste sa rozhodli 2% - tami z dane, ktorú odvádzate štátu, podporiť nás, môžete tak učiniť nasledovným spôsobom:


Ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník:


Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane

Názov organizácie: Horné gymnázium
Forma: Neinvestičný fond
IČO: 36167304
Ulica: Konštantínova 2
Mesto: Prešov
PSČ: 08001


Ak ste zamestnanec:


Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil
Potvrdenie o zaplatení dane (príloha č.1)

Vyplňte
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (príloha č.2)

Obe tlačivá doručte do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo na hospodárske oddelenie Gymnázia,
Konštantínova 2 v Prešove do 20. apríla 2015.Ďalšie podrobné informácie môžete získať -
TU !


Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu