>

Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


GK2GK2GK2GK2GK2GK2
Gymnázium, Konštantínova 2
Plán obnovy na GK2

GYMNÁZIUM, KONŠTANTÍNOVA 2


Blesková správa

Stránky GK2 sú plne optimalizované !Oznam

Aktuálne rozvrhy
tried, učiteľov
a zastupovanie

Prístup
do školskej pošty - TU !
[ LOGIN ]


Školská jedáleň

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy


Školský časopis v anglickom jazyku

Školský časopis - TU !


Harmonogram aktivít PK

Harmonogram aktivít
predmetových komisií -
TU !

[# GK2]
Úspechy žiakov GK2

Úspechy žiakov GK2 - TU !


Poistenie žiakov školy

Poistenie žiakov
pre aktuálny školský rok -
TU !

[# GK2]
Elektronická dokumentácia školy

Elektronická žiacka knižka,
rozvrhy, triedna kniha, dochádzka -
TU !


Zásady ochrany osobných údajov


v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia - TU !

Počet návštev:


*[AKTUALITY]


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - POZVÁNKA

Gymnázium, Konštantínova 2 v Prešove, organizuje dňa 7. decembra 2023 (štvrtok) v čase od 9.00 do 14.00 hodiny pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ Deň otvorených dverí ... Čítať viac ...

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Aj tieto Vianoce sme sa rozhodli potešiť seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci ICH aj NÁS. Naplnili sme krabice od topánok maličkosťami, ktoré ... Čítať viac ...

POZVANIE KATEDRY PSYCHOLÓGIE FF UPJŠ KOŠICE

Dňa 1. decembra, po pozvaní Katedry psychológie FF UPJŠ v Košiciach, sa seminaristi psychológie GK2 zúčastnili workshopu „Ako zvládnuť významné rozhodnutia v našom živote“ ... Čítať viac ...

MATEMATICKÁ SÚŤAŽ – LOMIHLAV

Dňa 01.12.2023 sa naši žiaci druhého ročníka osemročného gymnázia zúčastnili matematickej súťaže s názvom LOMIHLAV. Ráno sme nasadli ... Čítať viac ...

EXKURZIA DO UNIPOLABU

V stredu 29. 11. 2023 navštívili vybraní žiaci našej školy priestory Prešovskej univerzity, kde sa zúčastnili prehliadky fyzikálneho laboratória ... Čítať viac ...

BESEDA - RUS ŽIJÚCI NA SLOVENSKU

Dňa 21. novembra našu školu navštívil Filipp Sedov, známy ako Rus žijúci na Slovensku, ktorý otvorene odsudzuje ruskú agresiu na Ukrajine a vyvracia nepravdivé ... Čítať viac ...

SLÁVNOSTNÝ KONCERT DIRIDONIEK

Tanec, dynamika, emócia a sila. Presne takými, ale aj ďalšími pozitívnymi slovami by sme dokázali opísať výročný koncert Diridoniek, ktorého sme sa ... Čítať viac ...

iBOBOR 2023

V dňoch 6. 11. - 9. 11. 2023 sa konala medzinárodná informatická súťaž iBobor, ktorá si kladie za cieľ iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich ... Čítať viac ...

DAROVANIE KRVI

Dňa 6. novembra 2023 sa uskutočnilo tradičné darovanie krvi GK2 v rámci Študentskej kvapky krvi 2023, na ktorej sa zúčastnilo 31 ochotných ... Čítať viac ...

ADVENTNÝ KVÍZ

Milí priatelia, advent nám už klope na dvere a s ním aj náš tradičný, školský a tento rok aj jubilejný adventný kvíz. Určite sa ho už neviete dočkať ... Čítať viac ...

LITERÁRNA SENICA

„Nadzmysel nad zmyslami v poézii totiž je pohyb: smelý skok z čarokruhu, ktorý ručičkami dokola, dokola kreslia hodiny… smelý skok poza začarenú čiaru z údelu ... Čítať viac ...

PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

V pondelok 27. 11. 2023 žiaci II.A pod vedením pani učiteľky Kordaničovej navštívili Centrum regionálnych dokumentov v Prešove, kde mali možnosť vypočuť si ... Čítať viac ...

SÁROVA BYSTRICA

V dňoch 23. - 24. novembra sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne finále súťaže mladých moderátorov a redaktorov. Našu školu reprezentovala ... Čítať viac ...

NOVÍ DRŽITELIA NEMECKÝCH JAZYKOVÝCH CERTIFIKÁTOV

V školskom roku 2014/2015 sa naše gymnázium stalo členom celosvetovej siete škôl „Školy – partneri pre budúcnosť“, čím získalo licenciu na organizáciu medzinárodne ... Čítať viac ...

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Dňa 15. 11. 2023 sa uskutočnilo Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií) ... Čítať viac ...

GK2 SA PODIEĽA NA PROJEKTE EUTHMAPPERS

Gymnázium, Konštantínova 2 v Prešove, sa za Slovensko podieľa na budovaní siete maperov na stredných školách v Európe spolu so ... Čítať viac ...

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi ...
Čítať viac ...

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Prešove je od školského roka 2014/2015 žiakom nášho gymnázia umožnené ... Čítať viac ...

NEMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM

Naše gymnázium má študijný program DSD (DeutschesSprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od šk. roka 2014/2015. Škola je v rámci tohto programu ... Čítať viac ...

*[Aktuality pre GK2. Uverejnený obsah je výlučne vlastníctvom [http://www.rabdzi.com]. Všetky práva vyhradené !]

Kontakt:

Gymnnázium

Konštantínova 2

080 65 Prešov


Tel:
+421 51 77 257 37 alebo 0911 693 368

E-mail:
skola (at) gk2-po (bodka) skPodrobnejšie kontakty nájdete -
TU !

QR kód - GK2
EUthmappers

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu