Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Náuka o spoločnosti

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.Členovia predmetovej komisie [aktualizované]

OBN


Mgr. Mária Badidová (nemecké bilingválne gymnázium)
Mgr. Martin Dancák (anglické bilingválne gymnázium)
Mgr. Alexandra Christodoulou
Mgr. Maroš Očkovič (anglické bilingválne gymnázium)
PhDr. Dušan Přibík (anglické bilingválne gymnázium)
Mgr. Vladimír Salák
PhDr. Stanislav Šanta, PhD.

ETV

Mgr. Alexandra Christodoulou
Mgr. Maroš Očkovič

NBV

rímskokatolícke - sestra Laura a sestra Rút
gréckokatolícke - Mgr. Mária Rusnáčková
evanjelické - Mgr. Ondrej Koč

UKL

Mgr. Mária Badidová (nemecké bilingválne gymnázium)
PaedDr. Janka Kotosová, PhD. (anglické bilingválne gymnázium)
Mgr. Iveta Sopková
Mgr. Andrea Vrábľová
Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu