Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Záujmové krúžky v šk. roku 2017/2018

Predmetové komisie


ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V ŠK. ROKU 2017/2018


ANOTÁCIE (STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY) NÁPLNE PRÁCE ÚTVAROV ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI NA GK2

V rámci možností našej školy je maximálne podporovaná záujmová činnosť žiakov, o čom svedčí skutočnosť, že na škole pracujú desiatky záujmových krúžkov. Do budúcnosti plánujeme ... Čítať viac ... 1. Krúžok latinského jazyka - Mgr. Gabriela Misálová
2. Hudobnícky krúžok -
Mgr. Martin Dancák
3. Programátorský krúžok -
Mgr. Slavomír Gmitro
4. Tvorivé písanie v anglickom jazyku -
Mgr. Gabriela Vašková
5. Turistický klub Horné gymko -
Mgr. Ondrej Sabolčík
6. Cykloturistický krúžok -
Mgr. Slavomír Gmitro
7. Poradenstvo pre štúdium na zahraničných univerzitách -
Mgr. Richard Fech
8. Školský časopis v anglickom jazyku -
Mgr. Maroš Očkovič
9. Anglický jazyk A2 -
Mgr. Lukáš Sopko
10. Výpočty v stredoškolskej chémii -
RNDr. Zuzana Dzubáková
11. Chemická olympiáda – kategória C, D -
RNDr. Monika Mruzová
12. Biologická olympiáda -
PaedDr. Barbara Dobrovičová
13. Chemický krúžok I -
RNDr. Ľudmila Kundrátová
14. Chemický krúžok II -
RNDr. Monika Mruzová
15. Matematický krúžok pre primu až terciu 8RG -
Mgr. Katarína Blahútová
16. Matematika pre seminaristov (4. roč. 4RG, 5. roč. 5RG, 8. roč. 8RG) -
Mgr. Katarína Sabová
17. Krúžok dejepisnej olympiády -
Mgr. Ondrej Sabolčík
18. Basketbal -
Mgr. Vladimír Daňo
19. Florbal mix -
Mgr. Vladimír Daňo
20. Volejbal mix -
PaedDr. Nadežda Balogová
21. Futbal - nohejbal -
Mgr. Miroslav Leško
22. Kondičné posilňovanie -
Mgr. Jaroslav Makovič
23. Športový krúžok TAEKWONDO -
Mgr. Alexandra Christodoulou
24. Bedminton -
Mgr. Miriam Liptáková
25. Tradičné a netradičné ručné práce -
Mgr. Katarína Sabová
26. Na slovíčko, pán Mendel -
PaedDr. Martina Mochnacká
27. The Duke of Edinburgh´s International Award (DofE) -
Mgr. Ondrej Sabolčík
28. Poznávací zájazd Oswienčim – Krakow - Wieliczka -
PhDr. Ľubica Ďurechová
29. Študijno-poznávací zájazd do Veľkej Británie -
PhDr. Dušan Přibík
30. Študijný výmenný pobyt v Landsbergu – partnerská škola v Nemecku -
Mgr. Alexandra Christodoulou
31. Poznávací zájazd – Praha -
PaedDr. Barbara Dobrovičová
32. Poznávací zájazd - Švajčiarsko -
Mgr. Natália Čirská
33. Poznávací zájazd – Salzburg -
PhDr. Nazária Milenovská
34. Poznávací zájazd - Chemické prechádzky -
RNDr. Zuzana DzubákováÚvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu