Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Záujmové krúžky v šk. roku 2016/2017

Predmetové komisie


ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V ŠK. ROKU 2016/2017


1. Krúžok latinského jazyka - Mgr. Gabriela Misálová
2. Krúžok talianskeho jazyka -
Mgr. Lucia Marcinková
3. Konverzácia v španielskom jazyku (pre budúcich maturantov) -
Mgr. Júlia Gáborová
4. Zábavná angličtina (pre 1. ročník 4RG) -
Mgr. Gabriela Vašková
5. Nemčina pre začiatočníkov -
Mgr. Tatiana Hudáková
6. Zdravotnícky krúžok -
PaedDr. Janka Kotosová, PhD.
7. OKO (O klinickej onkológii) -
PaedDr. Martina Mochnacká
8. Biologická olympiáda -
PaedDr. Barbara Dobrovičová
9. Fyzika a chémia v príkladoch -
RNDr. Monika Mruzová
10. Výpočty v stredoškolskej chémii -
RNDr. Zuzana Dzubáková
11. Chemická olympiáda – kategória C -
RNDr. Monika Mruzová
12. Chemická olympiáda – kategória D -
RNDr. Valéria Kundrátová
13. Matematika pre 1. ročník 4RG -
Mgr. Slávka Eröšová
14. Matematika pre 2. ročník 4RG -
Mgr. Miriam Stredná
15. Fotografický krúžok -
Mgr. Slavomír Gmitro
16. Programátorský krúžok -
Mgr. Slavomír Gmitro
17. Krúžok školského časopisu -
Mgr. Iveta Sopková
18. Rozhlasovo-dramatický krúžok -
Mgr. Iveta Sopková
19. Hudobnícky krúžok -
Mgr. Dancák
20. Turistický klub Horné gymko -
Mgr. Ondrej Sabolčík
21. Krúžok francúzskej kultúry -
Mgr. Klára Tomášová
22. Diskusný kotol – trúfneš si ? (pre 2. a 3. ročník 4RG) -
Mgr. Lenka Štramová
23. Poradenstvo pre štúdium na zahraničných univerzitách -
Mgr. Richard Fech
24. Biblický krúžok -
Mgr. Mária Havaničová (sestra Laura)
25. Basketbal – chlapci -
Mgr. Vladimír Daňo
26. Florbal mix -
Mgr. Vladimír Daňo
27. Volejbal mix -
PaedDr. Nadežda Balogová
28. Pohybové hry mix -
Mgr. Miroslav Leško
29. Kondičné posilňovanie -
Mgr. Jaroslav Makovič
30. Športový krúžok TAEKWONDO -
Mgr. Alexandra Christodoulou
31. Študijno-poznávací zájazd do Veľkej Británie -
PhDr. Dušan Přibík
32. Študijný výmenný pobyt v Landsbergu – partnerská škola v Nemecku -
Mgr. Alexandra Christodoulou
33. Poznávací zájazd - Paríž -
Mgr. Natália Čirská
34. Poznávací zájazd – Berlín -
PhDr. Nazária Milenovská
35. Poznávací zájazd – Taliansko – Spoznávame históriu Talianska -
Mgr. Lucia Marcinková
36. Poznávací zájazd – Praha (Botanická záhrada, ZOO) -
PaedDr. Barbara Dobrovičová
37. Poznávací zájazd – Budapešť – (Budapešť, Tropikárium, ZOO, Palác zázrakov) -
Mgr. Miriam Liptáková
38. Športovo – poznávací zájazd pri Stredozemnom mori -
Mgr. Jaroslav Makovič
39. Príprava na súťaže z ruského jazyka -
Mgr. Daniela Mičkaninová

Úvodná stránka | O škole | Aktuality | Facebook GK2 | Dokumenty školy | Zverejňovanie | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Poznávacie zájazdy | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu