Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


50. výročie založenia GK2

O škole

Gymnázium, Konštantínova 2


REMINISCENCIE ZA POLSTOROČNICOU GK2 ... FOTOGALÉRIA

Ako odraz zrkadla sa vracajú vzácne spomienky. Spomienky na to, čo dokázal človek napĺňaním túžby poznať a vedieť. Vytvoril si miesto, kde plným priehrštím rozdáva a dostáva zrnká múdrosti. Snom zakladateľov a priekopníkov smelých plánov bolo zriadiť školu, ktorá by spĺňala všetky požiadavky na kvalitné poskytnutie vedomostí. A tak od školského roku 1963/1964 vstúpilo na scénu GYMNÁZIUM na Konštantínovej ulici v Prešove a od začiatku patrilo k uznávaným školám, ktoré produkovali výborne pripravených žiakov pre štúdium na vysoké školy. Od tých čias ubehlo už polstoročie, čo táto škola pokračuje v ceste tradície učenia s poslaním dať svetu čo najviac vzdelaných ľudí. V jeho doterajšej histórii tu pôsobilo veľa vynikajúcich profesorov a mnohí jeho absolventi od prvých čias vzniku školy dosiahli výrazné úspechy vo vede, kultúre, školstve, športe, v umení, médiách či politike. Prichádza čas poohliadnuť sa za pôsobením tohto fenoménu medzi školami. Vyvrcholením vzdania holdu jubilejnému 50. školskému roku bola slávnostná akadémia pripravená pri tejto príležitosti. Divadelná sála DZJ v Prešove privítala rôznych vzácnych hostí, ktorí prišli osláviť polstoročný sviatok „Konštantínky“ či „horného gymka“ - tých, ktorí tvorili jej dlhoročnú históriu či už ako riaditelia, učitelia, žiaci a ich rodičia a tých, ktorí tvoria jej terajšiu súčasnosť. O rozvoj dobrého mena GK2 - jedného z najväčších gymnázií na Slovensku - sa zaslúžili mnohé osobnosti, ktorým práve preto boli počas slávnostného večera odovzdané ďakovné listy. Ocenení si ich prevzali z rúk Ing. I. Stankovského, CSc., vedúceho služobného úradu MŠ SR a MUDr. Petra Chudíka, predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Prítomným divákom sa prihovoril aj bývalý žiak Doc. PhDr. Jozef Migaš, CSc., veľvyslanec v Rusku.

Mesiace príprav sa odvďačili originálnym, zaujímavým a pútavým programom režijne a scenáristicky pod vedením Mgr. Ivety Sopkovej. Keď sa v sále úplne zotmelo, pred hosťami sa za tónov pôsobivej hudby postupne odvíjal jedinečný svetelný písmenkovo – symbolický obraz vytvorený šikovnými rukami študentiek GK2 a spontánne spôsobil úžas v očiach divákov i vlnu zaslúžených opakovaných potleskov. Potom už na scénu nastúpila mladučká študentka osemročného gymnázia Klaudia Hanková, ktorá všetkých zo svojej detskej izby pomocou zázračnej ceruzky preniesla do minulých období svojej školy. Sprevádzala ju Aténa - bohyňa múdrosti a ochrankyňa vzdelania, ktorú stvárňovala bývalá študentka GK2 Gabriela Marcinková – dnes úspešná herečka známa vo svete a na Slovensku. Obe moderátorky svojím presvedčivým výkonom previedli divákov históriou školy plnou udalostí, zážitkov a spomienok, a tie boli sprítomnené výstižnými projekciami prepojenými slovom i fotografiami. A ako sa programu zmocnili študenti Konštantínky ? Klasiku v hudbe predstavilo trio J. Fabiánová, M. Veselovský a F. Kmec, tanečné kreácie s prvkami baletu predviedli R. Čusová, P. Hagyaryová, B. Zakarovská s ďalšími spolutanečníkmi ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, silu slova si v štafete podali tri generácie ľudí – idoly spisovateľskej práce G. Futová – autorka najlepších detských kníh, K. Koščová – úspešná textárka a mladí ocenení literáti (K. Liptáková, M. Veselovský, N. Marhevská, N. Ličáková) a ich tvorba v prednese študentov GK2 - víťazov recitačných súťaží (M. Sabová, A. Sopko, P. Straková, E. Humeňanská, T. Grejtáková, M. Midliková), klavírny rozptyl ponúkli traja virtuózi E. Humeňanská, D. Jenčová a M. Leto, eleganciu štandardných tancov priniesli juniorskí majstri SR V. Špačková a S. Sepeši, ktorí zároveň potešili variáciami latino pohybov, spevom rozrytmizovali kapely Keynote (v nej aj študenti našej školy – D. Pavuková, M. Segľová a V. Ihnátová) a Others Blue (spevákom a gitaristom v nej je bývalý študent S. Chovanec), tajomstvá zručnosti najvýchodnejších svetových kultúr predstavil mladý majster v origami S. Hužava. V ďalšom bloku sa predstavili inšpirácie generácií, a to cez lásku k tancu od najmladších športovo nadaných dievčat (A. Derňárová, A. Rusiňáková, L. Fuchsová), cez hip-hop (P. Straková, A. Olejárová, D. Richtariková, M. Klimová, P. Goffová a Grimmy) až po scénické stvárnenie (N. Komárová a Flowers – majsterky SR v mažoretkovom športe v choreografii bývalej študentnky Z. Pončákovej). Aké dôležité je zamyslieť sa nad tým, čo si priať, predvedli v divadelnej scénke študenti anglického dramatického krúžku pod vedením Mgr. P. Olejárovej (S. Straková, S. Surňáková, J. Dzurov, G. Semancová, A. Hocman, K. Onofrejová, K. Tothová, M. Sabová) a lásku k hudbe vo svojom speve ponúkli tri generácie spevákov – najmladšie žiačky prímy (S. Hviščová, L. Pham, M. Badidová) a bývalí študenti Katka Koščová a Ľubo Petruška.

Záverečný programový vstup otvorila videozdravica nemeckej partnerskej školy z Landsbergu, zborovým spevom oslávenkyňu pozdravili školskí susedia z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove, tóny v tónoch zazneli v štyroch zvučných hlasoch (M.Ferenc, R. Šťastný, S. Velebírová, V. Rišková), tancom očaril Bobalet ako hosť programu v choreografii bývalej žiačky a majsterky SR v gymnastike A. Žulovej, žilky rozihrala ľudová hudba Dúbravienka (K. Špinerová – husle,spev, M. Dzugas – husle, P. Palovič – cimbal) a ako býva dobrým zvykom, na každej oslave nesmie chýbať prekvapenie. O to sa postaral svojím ľudovým spevom a tancom učiteľský zbor GK2, za čo si vyslúžil búrlivé divácke standing ovation.

Finále vygradovalo spoločným študentsko – učiteľským vystúpením, v ktorom zaspievali päťdesiatročnej oslávenkyni Konštatnínke gratulačnú pieseň skomponovanú práve na túto príležitosť. Všetky tieto čísla svedčia o tom, že GK2 bola a je plná talentovaných ľudí. Aj týmto programom potvrdila status školy par excellence. Škola má pred sebou výzvy budúcnosti - naďalej si váži tradície, no nezabúda držať krok s trendami dnešnej doby. Preto sa žiakom pripravujú mnohé akcie, ktoré spestria vzdelávanie a pritiahnu pozornosť nových záujemcov. Pedagógovia sa okrem učenia snažia skladať mozaiku života školy udalosťami ako Deň otvorených dverí, halloweenske vyučovanie, turistické putovanie po slovenských skvostoch, zážitkové vyučovanie umenia a kultúry, športové aktivity, poznávacie zájazdy šírym svetom či projekty medzinárodnej spolupráce partnerských škôl a mnoho ďalších. Tým vzdelávajú a vychovávajú šikovných, schopných a rozhľadených ľudí.

Vo všeličom je čaro, fluidum, charizma i sila našej školy – oslávenkyne. Tak sa drž ešte veľa rokov, Konštantínka !


Mgr. Iveta Sopková


Vytlačiť stránku

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu