Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Máj 2020

Aktuality > Šk. rok 2019/2020KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRÍMY 8-RG PRE ŠK. ROK 2020/2021

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky do Prímy 8 - RG ... Čítať viac ...


DÔLEŽITÉ INŠTRUKCIE K VÝSLEDKOM PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 5-RG ŠTÚDIA


Ďakujeme za prejavenú priazeň a záujem o našu školu. Zverejnili sme prvé poradie výsledkov ... Čítať viac ...


DÔLEŽITÉ INŠTRUKCIE K VÝSLEDKOM PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 4-RG ŠTÚDIA

Ďakujeme za prejavenú priazeň a záujem o našu školu. Zverejnili sme prvé poradie výsledkov ... Čítať viac ...


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČ. ANGLICKÉHO BILINGVÁLNEHO GYMNÁZIA

Výsledky prijímacích pohovorov do 1. ročníka anglického bilingválneho štúdia pre šk. rok 2020/2021 a informácie ohľadom prvého ročníka bilingválneho gymnázia ... Čítať viac ...


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČNÍKA 4-ROČNÉHO ŠTÚDIA

Výsledky prijímacích pohovorov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre šk. rok 2020/2021 a informácie ... Čítať viac ...


DÁTUM ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA


Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že výsledky prijímacieho konania na základe zverejnených kritérií ... Čítať viac ...


OZNAM O INFORMAČNOM LISTE PRE UCHÁDZAČOV O BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM


V pondelok – 18. mája 2020 Vám bol prostredníctvom Slovenskej pošty doporučenou zásielkou odoslaný ... Čítať viac ...


UPOZORNENIE - DÔLEŽITÉ DÁTUMY PRE 4-ROČNÉ A 5-ROČNÉ ŠTÚDIUM

Termín podania prihlášky do 15. mája 2020 platí aj pre 8-ročné gymnáziá ! Dovoľujeme si Vás upozorniť na dôležité dátumy a termíny ... Čítať viac ...


VEC: ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM

Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať o vytlačenie a vyplnenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka ... Čítať viac ...


OZNAM PRE DORUČOVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM V STREDNEJ ŠKOLE

Pre doručovanie a prijímanie Prihlášok na štúdium v strednej škole
bude škola otvorená od 14. 05. 2020 do 19. 05. 2020 (vrátane) v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.


UPRAVENÉ KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE PRE 4-ROČNÉ GYMNÁZIUM

Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... Čítať viac ...


UPRAVENÉ KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE PRE 5-ROČNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... Čítať viac ...


AKTUALIZOVANÝ OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove, dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky zmeny oznamované Ministerstvom školstva o presune termínov ... Čítať viac ...
Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu