Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Študentská firma

Študentská firmaŠTUDENTSKÁ FIRMA GYMCORP


Študentská firma Gymcorp, š. f. je simulovaná akciová spoločnosť, v ktorej sa 23 žiakov navštevujúcich seminár aplikovanej ekonómie stará o chod firmy.

Hlavným cieľom našej firmy je spríjemniť školský rok študentom tohto gymnázia prostredníctvom organizovania rôznych akcií a projektov. Taktiež pracujeme na tvorbe vlastných produktov, ktoré budeme predávať študentom školy.

Počas práce v školskej firme sa oboznamujeme s konkrétnymi aspektmi podnikania a riadenia firmy. Rozvíjame schopnosť kreatívneho myslenia, hľadania riešení a efektívnej alokácie finančných prostriedkov a iných zdrojov.

Školská firma Gymcorp, š. f. sa skladá zo 4 oddelení , pričom každé oddelenie má dôležitú úlohu pri fungovaní firmy.

Oddelenie výroby

Má na starosti všetky aspekty výroby, ako je napríklad obstarávanie surovín, nákup materiálu, kontrolu kvality a plánovanie výroby.
Toto oddelenie sa taktiež stará o výzdobu pri školských akciách.

Oddelenie financií

Toto oddelenie sa stará o prehľadné vedenie finančnej knihy a o vytváranie finančných plánov na nadchádzajúce projekty.

Oddelenie marketingu

Toto oddelenie spravuje sociálne siete firmy, má na starosti reklamu a celkovú propagáciu našej činnosti. Jeho úlohou je takisto informovať a rozširovať verejné povedomie o Gymcorpe.

Oddelenie ľudských zdrojov

Funkciou a poslaním tohto oddelenia je vytvorenie prostredia vhodného na efektívnu prácu, udržateľnosť morálky, ale aj riešenie potenciálnych problémov, resp. konfliktov vo vnútri firmy.

Na záver roka činnosť ukončujeme uzavretím finančnej evidencie, prípravou výročnej správy a vyplatením dividend akcionárom.
Veríme, že ako tím odhodlaných študentov dokážeme vytvoriť úspešnú firmu.


Stanovy študentskej firmy Gymcorp, š. f.V ďalšej časti si môžete pozrieť fotky z akcií, ktoré sme ako študentská firma organizovali.


Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu