Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Výzva na voľby do členov RŠ

Rada školy


VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky ... Čítať viac ...
Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu