Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


September 2020

Aktuality > Šk. rok 2020/2021VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY ZA ZÁSTUPCOV RODIČOV

Na našej škole sa v predchádzajúcich dňoch konali voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove ... Čítať viac ...


OZNAM – TRIEDNE AKTÍVY

Oznamujeme Vám, že po konzultácii a odporúčaní RÚVZ Prešov v dňoch 22. – 24. septembra 2020 (utorok, streda, štvrtok) sa o 16.30 hod. uskutočnia pre žiakov ... Čítať viac ...


VOĽBY DO RADY ŠKOLY ZA ZÁSTUPCOV RODIČOV

Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja oznamujeme, že v dňoch 22., 23. a 24. septembra 2020 o 16.45 hod. sa počas triednych aktívov uskutočnia voľby do Rady školy za ... Čítať viac ...


VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ALEBO PLNOLETÉHO ŽIAKA O BEZINFEKČNOSTI

Vážení rodičia, milí žiaci, zverejňujeme tlačivo s názvom Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo ... Čítať viac ...


EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY - POZVÁNKA NA CYKLOVÝLET


Počas Európskeho týždňa mobility sa naša škola aktívne zapojí do podpory cyklodopravy. Počas oboch dní ... Čítať viac ...


OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Oznamujeme, že dňa 14. 09. 2020 udeľujeme na našej škole – Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov riaditeľské voľno podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 z organizačných a prevádzkových dôvodov.


VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

Dnes sa konali na našej škole voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove (ďalej len RŠ pri GK2) za zástupcov pedagogických zamestnancov ... Čítať viac ...


VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY


Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky ... Čítať viac ...Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu