Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Slovenský jazyk

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.


Vitajte na stránke slovenského jazyka [aktualizované]


V školskom roku 2015/2016 PK SJL pracuje v nasledovnom zložení:

Vedúca PK SJL: Mgr. Iveta Sopková - SJL - ESV

PhDr. Ľudmila Schvalbová - SJL - NEJ
Mgr. Gabriela Misálová - SJL - NEJ
PhDr. Beáta Kovaľová - SJL - DEJ
Mgr. Andrea Vrabľová - SJL - ESV
Mgr. Vladimíra Kordaničová - SJL - ANJ
Mgr. Tatiana Hudáková - SJL - NEJ


Maturita 2016

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2015/2016 v predmetoch:

• 15. marca 2016 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2016 do 10. júna 2016.

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2015/2016 v termíne 12. – 15. apríla 2016. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2016.

Opravné termíny maturitnej skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2016.


Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry:

Link:
TU !

Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry:

Link:
TU !

Národný ústav certifikovaných meraní:


http://www.nucem.sk/sk/maturita

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu