Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kritériá na šk. rok 2014/2015

Prijímacie konanie


ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

Gymnázium, Konštantínova 2, 080 65 Prešov oznamuje širokej verejnosti, že v školskom roku 2014/2015
otvára nasledujúce študijné odbory ...


KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 4-RG PRE ŠK. ROK 2014/2015

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka 4 - ročného gymnázia
pre školský rok 2014/2015 -
TU !


KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 5 - ROČNÉHO BILINGVÁLNEHO ANGLICKÉHO GYMNÁZIA

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka bilingválneho anglického gymnázia
pre školský rok 2014/2015 -
TU !


KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 5 - ROČNÉHO BILINGVÁLNEHO NEMECKÉHO GYMNÁZIA

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka bilingválneho nemeckého gymnázia
pre školský rok 2014/2015 -
TU !

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu