Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kritériá na šk. rok 2011/2012

Prijímacie konanie


ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje, že v školskom roku 2011/2012 plánuje otvoriť: 1 triedu – bilingválne štúdium - 28 žiakov,
1 triedu – 8 ročné štúdium - 25 žiakov, 3 triedy – 4 ročné štúdium - 90 žiakov


KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 4-RG PRE ŠK. ROK 2011/2012

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka 4 - ročného gymnázia pre školský rok 2011/2012 -
TU !


KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 5-RG PRE ŠK. ROK 2011/2012

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka bilingválneho gymnázia pre školský rok 2011/2012 -
TU !


KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRÍMY 8-RG PRE ŠK. ROK 2011/2012

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje širokej verejnosti kritériá na prijímacie skúšky do prímy 8 - ročného gymnázia pre školský rok 2011/2012 –
TU !

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu