Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Štúdium na GK2

Prijímacie konanie


ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025


V školskom roku 2024/2025 Gymnázium, Konštantínova 2 v Prešove otvorí 3 triedy päťročného anglického bilingválneho štúdia, tri triedy štvorročného vzdelávacieho programu a jednu triedu s osemročným vzdelávacím programom.

Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia. Podmienky prijatia na štúdium sú špecifikované v podobe kritérií prijímacieho konania.
Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu