Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


profil VO

Zverejňovanie > Verejné obstarávanie


PROFIL VO


V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ
: Gymnázium, Konštantínova 2
Sídlo: 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: PhDr. Stanislav Šanta, PhD. - riaditeľ školy
E-mail: santa@gk2-po.sk

IČO:
00161110Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu