Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Október 2023

Aktuality > Šk. rok 2023/2024GK2 NA ĽADE - VIDEO + VIDEO

Koncom októbra dostala naša škola od Prešovského samosprávneho kraja ponuku voľných ... Čítať viac ...


MINIGRANT V4 GEN - ÚSPEŠNE PODANÝ PROJEKT GK2

Cieľom projektu GK2 „LIVE - životné hodnoty stredoškolákov“, realizovaného v 2. eventoch, je ... Čítať viac ...


HISPÁNSKY DEŇ NA GK2 - FOTOGALÉRIA - VIDEO + VIDEO

Dňa 13. 10. 2023 sa na našom gymnáziu organizoval po prvýkrát Hispánsky deň pri príležitosti ... Čítať viac ...


UNITED NEIGBOURS OF LONDON

Dňa 25. 10. 2023 sa žiaci vybraných tried II.B, II.A a II.AO našej školy zúčastnili v sále kina ... Čítať viac ...


16. ROČNÍK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Dňa 17. 10. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry ... Čítať viac ...


HISTORICKÁ ŠKOLA JOZEFA MISTRÍKA

Dňa 13. 10. 2023 sa vybraní žiaci IV.AO, V.AO, VI.AO zúčastnili exkurzie do Španej Doliny ... Čítať viac ...


BEZPEČNÝ INTERNET A KOMUNIKÁCIA

Dňa 20. 10. 2023 naša škola pokračovala v spolupráci s Informačným a vzdelávacím inštitútom pri ... Čítať viac ...


ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

V októbri sa naša škola zapojila do projektu (ide o 14. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy ... Čítať viac ...


HISTORICKO - GEOGRAFICKÁ EXKURZIA

V dňoch 11. – 13. októbra sa žiaci sekundy a tercie pod vedením Mgr. Kordaničovej ... Čítať viac ...


EXKURZIA DO ARCHEOSKANZENU V NIŽNEJ MYŠLI

Dňa 9. 10. 2023 sa príma a kvinta pod vedením Mgr. M. Regulovej a PhDr. B. Kovaľovej zúčastnili ... Čítať viac ...


LITERÁRNY KEŽMAROK

Dňa 6. 10. 2023 sa v Kežmarku uskutočnilo vyhlásenie výsledkov najstaršej literárnej súťaže ... Čítať viac ...


Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu