Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Október 2020

Aktuality > Šk. rok 2020/2021ÚPRAVA PODMIENOK REALIZÁCIE VYUČOVACIEHO PROCESU NA GK2 OD 26. 10. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Čítať viac ...


OZNAM – ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. 10. 2020, 02. 11. 2020, 06. 11. 2020 a 09. 11. 2020.


VYHRALI SME CELOSLOVENSKÉ FINÁLE


Vďaka študentom záujmového útvaru Dráma v anglickom jazyku sa Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove stalo jazykovou jednotkou v celoslovenskej akreditovanej ... Čítať viac ...


AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ISIC EURO 26


Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami. Všetky aktuálne informácie o používaní ... Čítať viac ...


OCENENIE DofE


Dňa 7. 10. 2020 navštívil našu školu riaditeľ Národnej kancelárie programu DofE Marián Zachar z Bratislavy ... Čítať viac ...


ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... Čítať viac ...


USMERNENIE K POSTUPU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu ... Čítať viac ...


POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY VNÚTORNÉHO REŽIMU A PREVÁDZKY GK2

Na základe nových pokynov o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v stredných školách ... Čítať viac ...
Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu