Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Spoločenské vedy

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.Členovia predmetovej komisie [aktualizované]


Predseda:

Mgr. Alexandra Christodoulou, Obn – Etv – Geg – Anj

Členovia komisie:

PhDr. Ľubomíra Bujňáková, Psy – Ruj – Školská psychológia
Mgr. Martin Dancák, Dej – Fil – Anj
Mgr. Silvia Ernstová, Sjl - Etv
Mgr. Ing. Cecília Ivanecká (rímskokatolícke náboženstvo)
Mgr. Ondrej Koč (evanjelické náboženstvo)
Mgr. Andrea Oberstová, Sjl - Esv
Mgr. Maroš Očkovič, Obn – Anj
PhDr. Dušan Přibík, Anj – Fil – Dej
Mgr. Mária Rusnáčková (gréckokatolícke náboženstvo)
Mgr. Vladimír Salák, Dej – Etv
Mgr. Iveta Sopková, Sjl – Esv
PhDr. Stanislav Šanta, PhD., Fil – Dej
Mgr. Veronika Šoltisová, Anj - Esv
Mgr. Dana Zámborská (rímskokatolícke náboženstvo)

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu