Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Spoločenské vedy

Predmetové komisie


V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako pracujú jednotlivé predmetové komisie na našej škole. Niektoré predmetové komisie majú vlastné stránky a hypertextové odkazy.

Za ich obsah sú zodpovedné dané predmetové komisie.Členovia predmetovej komisie [aktualizované]


Predseda:

PhDr. Dušan Přibík


Členovia komisie:OBN


PhDr. Ľubomíra Bujňáková (psychológia)
Mgr. Martin Dancák (anglické bilingválne gymnázium)
Mgr. Maroš Očkovič (anglické bilingválne gymnázium)
PhDr. Dušan Přibík (anglické bilingválne gymnázium)
Mgr. Vladimír Salák
PhDr. Stanislav Šanta, PhD.


ETV

Mgr. Silvia Ernstová


NBV

rímskokatolícke – ThLic. Iveta Strenková, ThD., Mgr. Ing. Cecília Ivanecká
gréckokatolícke – Mgr. Mária Rusnáčková
evanjelické – Mgr. Ondrej Koč


UKL, DEU, VYV, HUV

Mgr. Viktória Košíková
PhDr. Iveta Sopková
Mgr. Andrea Oberstová

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu