Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školská jedáleň informuje

Školská jedáleň


OZNAM PRE STRAVNÍKOV


POZOR, ZMENA POSKYTOVATEĽA STRAVY A ČÍSLA ÚČTU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE !


Stravovacie služby zabezpečuje:


Súkromná školská jedáleň, 17.novembra 3723/13, Prešov
Ul.17.novembra č.13, 080 01 Prešov
IČO: 53390920
Telefónne číslo: 0911315498
Email: sukromnasj@gmail.com


Číslo účtu školskej jedálne: 1666156006/1111
IBAN: SK33 1111 0000 0016 6615 6006
Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.


Úhradu stravného môžete realizovať:

- Trvalým príkazom
- Priamym vkladom v banke na náš účet, prevodným príkazom, internetbanking


Vypísaním a odovzdaním
Zápisného lístka ste prihlásení na odber stravy. Jedálny lístok je uverejnený týždeň vopred s možnosťou výberu zo štyroch jedál. Po odovzdaní Zápisného lístka Vám prídu následne cez aplikáciu EduPage údaje pre zrealizovanie platby / variabilný symbol a číslo účtu /.

Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy alebo zmenu výberu jedla z č.1 na jedlo č.2 alebo č.3 či č.4 môžete uskutočniť najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho dňa.

Každú zmenu pri prihlasovaní a odhlasovaní si stravník vykonáva sám
cez mobilnú aplikáciu EduPage svojej školy.

Na odber stravy slúžia čipy alebo ISIC karty, priložením k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku v jedálni.Všetky informácie ohľadom stravovania Vám poskytne p. Buzogaňová
na telefónnom čísle 0911315498 alebo nás kontaktujte emailom sukromnasj@gmail.com

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu