Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Národné porovnávacie skúšky

SCIO - NSZ

Národní srovnávací zkoušky

Od roku 2012 úspešne spolupracujeme so spoločnosťou SCIO a sme oficiálnym miestom konania Národných porovnávacích skúšok, ktoré doplňujú alebo úplne nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky fakúlt vysokých škôl v Českej republike a na Slovensku.


V tomto školskom roku poskytuje naša škola tieto termíny a skúšky z týchto predmetov:


3.2.2024 (VŠP, OSP, ZSV, MAT, AJ)
2.3.2024 (VŠP, OSP, ZSV, MAT, AJ)
23.3.2024 (VŠP, OSP, ZSV, MAT, AJ, ŠJ, NJ, BIO, CHE)
1.5.2024 (VŠP, OSP, ZSV, MAT, AJ, ŠJ, NJ, ČJ, BIO, CHE, EPP)
25.5.2024 (VŠP, OSP, ZSV, ČJ, BIO, CHE, EPP)


Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín. Ak sa zúčastníte viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok. Pokiaľ vaša škola chce viac predmetov, môžete sa ich zúčastniť v jednom aj v rôznych termínoch.


Podmienky pre uznanie NPS v daných termínoch sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých fakúlt. Konkrétne požiadavky na NPS si najprv overte na príslušnej fakulte, o ktorú máte záujem.


Uzávierka prihlášok je približne 15 dní pred termínom konania skúšky.


Pre samotné prihlásenie na skúšku, prehľad fakúlt s NPS a viac informácií navštívte www.scio.sk.


Koordinátor NPS: Mgr. Lukáš Sopko (sopko (at) gk2-po (bodka) sk)

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu