Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Rada školy pri Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov

Rada školy


Predseda Rady školy:

Mgr. Vladimír Salák

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Vladimír Salák
Mgr. Jaroslav Makovič

Zástupcovia rodičov:

MUDr. Martin Griger
MUDr. Karol Kyslan, PhD., MPH
MUDr. Peter Cvengroš

Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja:

PaedDr. Ján Furman
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Ing. Andrea Turčanová
PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Svetlana Mičová

Zástupca žiakov:

Vanesa RumančíkováÚvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu