Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Rada školy pri Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov

Rada školy


Predseda Rady školy:

Mgr. Vladimír Salák

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Vladimír Salák
Mgr. Jaroslav Makovič

Zástupcovia rodičov:

Ing. Vladimír Timko
Mgr. Štefan Toporcer
MUDr. Martin Griger

Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja:

PaedDr. Ján Furman
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
PhDr. Jozef Lukáč
Ing. Andrea Turčanová

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Svetlana Mičová

Zástupca žiakov:

Julianna VarzalyováÚvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu