Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2016

Aktuality > Šk. rok 2015/2016KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 5-ROČNÉHO BILINGVÁLNEHO ANGLICKÉHO GYMNÁZIA


Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po schválení na pedagogickej rade ... Čítať viac ...


MEDZITRIEDNE VIANOČNÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE


PK TŠV zorganizovala v čase od 1. 12. do 16. 12. pravidelné medzitriedne vianočné športové súťaže vo volejbale, basketbale
a v „tlaku na lavičke“. Vo volejbale ...
Čítať viac ...


TRIEDNY AKTÍV

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční
v stredu 13. 01. 2016 o 16.30 hod., v triedach gymnázia ... Čítať viac ...
Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu