Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Máj 2023

Aktuality > Šk. rok 2022/2023NÁVŠTEVA Z BHUTÁNU NA GK2

V rámci projektu Erasmus+171 prebieha spolupráca medzi Royal University of Bhutan ... Čítať viac ...


DEŇ RUSKÉHO JAZYKA – PUŠKINOV DEŇ

Na základe iniciatívy Organizácie spojených národov z roku 2010 sa každoročne vo svete oslavuje ... Čítať viac ...


DOBROVOĽNÍCKA POMOC

Študenti druhých ročníkov sa v dňoch 22.5. a 23.5.2023 zúčastnili festivalu Milujem svoje mesto 2023 ... Čítať viac ...


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČ. ANGLICKÉHO BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA


V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 pre uchádzačov o 5-ročné bilingválne štúdium ... Čítať viac ...
VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO 1. ROČNÍKA 4-ROČNÉHO ŠTÚDIA

V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 pre uchádzačov o 4-ročné štúdium ... Čítať viac ...VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV DO PRÍMY 8-ROČNÉHO ŠTÚDIA

V súlade s § 68 odseku 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 pre uchádzačov o 8-ročné štúdium ... Čítať viac ...


SÚŤAŽ V RÉTORIKE

Dňa 5. 5. 2023 sa v priestoroch DJZ v Prešove uskutočnila regionálna súťaž v rétorike. Hodnotila sa originalita ... Čítať viac ...


PLANÉTA ZEM – NÁŠ DOMOV

Dňa 3. 5. 2023 sa v spolupráci s Inštitútom rusistiky Prešovskej univerzity pod vedením ... Čítať viac ...


EKOLÓGIA NA HODINÁCH RUSKÉHO JAZYKA

Každodenne sa stretávame s tematikou ochrany životného prostredia aj ako byť ekologickejší. Je to téma ... Čítať viac ...


Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu