Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2015

Zverejňovanie > História dokumentov > Zmluvy 2015


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

DAFFER spol. s.r.o. Včelárska 1
Prievidza

Rámcová kúpna zmluva

 

08. 01. 2015

DD21 s. r. o. Švábska 107
Prešov

Rámcová kúpna zmluva

 

08. 01. 2015

Milan MOLNÁR PREDOM, Slovenská ul.
Prešov

Rámcová kúpna zmluva

 

08. 01. 2015

ILDŽA ELMART, Slovenská ul.
Prešov

Rámcová kúpna zmluva

 

08. 01. 2015

TOPO –Ing. Ferenc, Železničiarska ul.
Prešov

Rámcová kúpna zmluva

 

08. 01. 2015

ATAP Kancelárske potreby, Pavl. námestie
Prešov

Rámcová kúpna zmluva

 

08. 01. 2015

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu