Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Záujmové krúžky v šk. roku 2018/2019

Predmetové komisie


ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V ŠK. ROKU 2018/2019


ANOTÁCIE (STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY) NÁPLNE PRÁCE ÚTVAROV ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI NA GK2

V rámci možností našej školy je maximálne podporovaná záujmová činnosť žiakov, o čom svedčí skutočnosť, že na škole pracujú desiatky záujmových krúžkov. Do budúcnosti plánujeme ... Čítať viac ... 1. Krúžok latinského jazyka - Mgr. Gabriela Misálová
2. Hudobnícky krúžok - Mgr. Martin Dancák
3. Programátorský krúžok - Mgr. Slavomír Gmitro
4. Tvorivé písanie v anglickom jazyku - Mgr. Gabriela Vašková
5. Turistický klub Horné gymko - Mgr. Ondrej Sabolčík
6. Šachový krúžok - Mgr. Slavomír Gmitro
7. Cykloturistický krúžok - Mgr. Slavomír Gmitro
8. Poradenstvo pre štúdium na zahraničných univerzitách - Mgr. Richard Fech
9. Školský časopis v anglickom jazyku - Mgr. Maroš Očkovič
10. Dráma v anglickom jazyku - RNDr. Alena Lukáčová, PhD.
11. Anglický jazyk – úroveň A2 - Mgr. Lukáš Sopko
12. Výpočty v stredoškolskej chémii - RNDr. Zuzana Dzubáková
13. Chemická olympiáda - RNDr. Monika Mruzová
14. Biológia v kocke pre seminaristov - PaedDr. Miriam Liptáková
15. Chémia v príkladoch - RNDr. Monika Mruzová
16. Geografická olympiáda (4RG, 5RG) - PaedDr. Martina Mochnacká
17. Geografická olympiáda (8RG) - Mgr. Eva Dochanová
18. Zábavná geografia pre žiakov prímy až kvarty - Mgr. Alexandra Christodoulou
19. Bádateľská geografia - Mgr. Alena Lukáčová, PhD. /Mgr. Eva Dochanová
20. Základy infinitezimálneho počtu - Mgr. Katarína Sabová / Mgr. Jana Havaničová
21. Volejbal - mix - PaedDr. Nadežda Balogová
22. Basketbal - Mgr. Vladimír Daňo
23. Florbal mix - Mgr. Vladimír Daňo
24. Krúžok loptových hier - Mgr. Miroslav Leško
25. Kondičné posilňovanie - Mgr. Jaroslav Makovič
26. Športový krúžok TAEKWONDO - Mgr. Alexandra Christodoulou
27. Na slovíčko, pán Mendel - PaedDr. Martina Mochnacká
28. The Duke of Edinburgh´s International Award (DofE) - Mgr. Ondrej Sabolčík
29. Poznávací zájazd Oswienčim – Krakow - PhDr. Ľubica Ďurechová
30. Poznávací zájazd Oswienčim – Krakow II - Mgr. Ondrej Sabolčík
31. Študijný výmenný pobyt v Landsbergu – partnerská škola v Nemecku - Mgr. Alexandra Christodoulou
32. Poznávací zájazd – Edinburgh (Škótsko) - Mgr. Lukáš Sopko
33. Poznávací zájazd - Paríž - Mgr. Natália Čirská
34. Poznávací zájazd (nemecky hovoriace krajiny) - PaedDr. Juliana Sabolová
Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu