Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2015

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2015


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Číslo
objednávky

Dátum

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Nákup vodoinštalačného materiálu

1/2015

12. 01. 2015

ELMART Ildža
Prešov

Nákup elektromateriálu

2/2015

12. 01. 2015

TOPO Ing. Ferenc
Prešov

Nákup čistiacich potrieb

3/2015

12. 01. 2015

DD 21, s. r. o.
Prešov

Nákup tonerov, 10 ks klávesníc, baterka

4/2015

12. 01. 2015

AutoCont s. r. o.
Bratislava

Oprava kopírovacieho stroja

5/2015

13. 01. 2015

ATAP HOLOVAČ
Prešov

Nákup poradačov, vriec do košov

6/2015

26. 01. 2015

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu