Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Marec 2015

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2015


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Číslo
objednávky

Dátum

DD21, s. r. o.
Prešov

Nákup tonerov XEROX 3220, 3435, 3100,2015
a valca do kop. stroja

11/2015

02. 03. 2015

ELMART Ildža
Prešov

Nákup elektromateriálu

12/2015

02. 03. 2015

TOPO Ing. Ferenc
Prešov

Nákup čistiacich potrieb, toaletného papiera

13/2015

02. 03. 2015

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Nákup vodoinštalačného a železiarskeho materiálu

14/2015

02. 03. 2015

Daniel Ďurica, DASON, Levočská
Prešov

Výroba a montáž vertikálnych roliet

15/2015

03. 03. 2015

Záhradníctvo SADEX
Prešov

Výrub stromov

16/2015

05. 03. 2015

Janka Trudičová, Pečiatky od Janky
Prešov

Nákup pečiatky 2ks

17/2015

06. 03. 2015

ATAP HOLOVAČ
PREšOV

Nákup poradačov, vriec do košov, dvojhárkov

18/2015

06. 03. 2015

AB HNIHY – HUDOBNINY
Prešov

Nákup slovníkov 20 ks

19/2015

13. 03. 2015

CWSS boco Slovensko, s. r. o.
Košice

Nákup mydlovej peny do dávkovača

20/2015

18. 03. 2015

ATAP HOLOVAČ
PREšOV

Nákup obálok, šanónov, rýchloviazačov

21/2015

19. 03. 2015

Datacomp s. r. o.
Prešov

Nákup router, 2ks web kamery

22/2015

19. 03. 2015

AB KNIHY-HUDOBNINY
Prešov

Nákup synonymických slovníkov 9 ks

23/2015

23. 03. 2015

DERATEX, Kúpeľna
Prešov

Jarná deratizácia

23/1/2015

23. 03. 2015

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu