Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


November 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov objednávky

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Viera Lipjancová-VaŠo, Konštantínova
Prešov

Väzba mzdových listov

74,40 €

07. 11. 2012

LAMAMED, s.r.o.
Prešov

Materiál na vybavenie lekárničiek

64,24 €

19. 11. 2012

ELMART M. Ildža
Prešov

Svietidla globo

286,01 €

28. 11. 2012

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Projekty | Facebook GK2 | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu